TIEDOTE: Komissio haluaa Euroopasta ilmastoneutraalin vuoteen 2050 mennessä

Euroopan komissio hyväksyi Puhdas maapallo kaikille -strategian, joka on pitkän aikavälin visio kukoistavasta, nykyaikaisesta, kilpailukykyisestä ja ilmastoneutraalista taloudesta vuoteen 2050 mennessä.

Strategiassa esitetään Euroopan keinot saavuttaa ilmastoneutraalius:

 • investoidaan realistisiin teknologisiin ratkaisuihin
 • lisätään kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia
 • yhdenmukaistetaan toimia teollisuus-, rahoitus- ja tutkimuspolitiikan kaltaisilla avainaloilla
 • turvataan sosiaalisesti oikeudenmukainen siirtymä

Komission visio ilmastoneutraalista tulevaisuudesta kattaa lähes kaikki EU:n politiikat. Se noudattelee Pariisin sopimuksen tavoitetta, joka on keskilämpötilan nousun pitäminen selvästi alle kahdessa celsiusasteessa. Pyrkimyksenä on kuitenkin pitää keskilämpötilan nousu 1,5 celsiusasteessa.

Strategialla pyritään myös varmistamaan, että siirtymä on sosiaalisesti oikeudenmukainen ja lisää EU:n talouden ja yritysten kilpailukykyä maailmanmarkkinoilla. Tämä takaa korkealaatuiset työpaikat ja kestävän kasvun Euroopassa sekä auttaa vastaamaan ilmansaasteiden ja biologisen monimuotoisuuden köyhtymisen kaltaisiin ympäristöhaasteisiin.

Ilmastoneutraalin talouden saavuttaminen edellyttää yhteistyötä seitsemällä strategisella alalla, jotka ovat

 1. energiatehokkuus
 2. uusiutuvien energialähteiden käyttö
 3. puhdas, turvallinen ja verkottunut liikkuvuus
 4. kilpailukykyinen teollisuus ja kiertotalous
 5. infrastruktuuri ja yhteenliitännät
 6. biotalous ja luonnolliset hiilinielut
 7. hiilidioksidin talteenotto ja varastointi jäljellä olevien päästöjen ottamiseksi huomioon

Seuraaviin toimiin kuuluu, että jäsenvaltiot toimittavat Euroopan komissiolle ennen vuoden 2018 loppua luonnoksensa kansallisiksi ilmasto- ja energiasuunnitelmiksi. Ne ovat keskeisiä vuoden 2030 ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamisen kannalta. Luonnosten tulisi olla tulevaisuuteen suuntautuneita, ja niissä olisi otettava huomioon EU:n pitkän aikavälin strategia. Lisäksi yhä useammat alueet, kunnat ja elinkeinoelämän järjestöt laativat omia visioitaan vuodelle 2050.

Lue lisää