Komission toinen strateginen ennakointiraportti julkaistiin

Komissio hyväksyi 10.9. toisen strategisen ennakointiraporttinsa ”EU:n toimintakyky ja -vapaus”. Siinä esitetään tulevaisuuteen suuntautuva ja monialainen näkökulma EU:n avoimeen strategiseen riippumattomuuteen yhä moninapaisemmassa ja kiistojen leimaamassa maailmanjärjestyksessä. Strateginen ennakointi tukee komissiota sen pyrkiessä tulevaisuuteen katsoen saavuttamaan puheenjohtaja Ursula von der Leyenin asettamat kunnianhimoiset tavoitteet. 

Komissio eritteli neljä maailmanlaajuista suuntausta, jotka vaikuttavat EU:n toimintakykyyn ja -vapauteen. Näitä ovat:

 • ilmastonmuutos ja muut ympäristöhaasteet
 • hyperyhteenliitettävyys ja teknologinen muutos
 • demokratiaan ja arvoihin kohdistuva paine
 • muutokset maailmanjärjestyksessä ja väestörakenteessa

Raportissa mainitaan myös 10 keskeistä toiminta-alaa, joilla EU voi käyttää hyväkseen maailmanlaajuista johtoasemaansa ja avointa strategista riippumattomuuttaan. Strateginen ennakointi on siksi edelleen tarpeellista komission työohjelmissa ja painopisteiden asettamisessa.

Kymmenen strategista toiminta-alaa

 1. Kestävien ja muutosjoustavien terveys- ja elintarvikejärjestelmien varmistaminen
 2. Hiilettömän ja kohtuuhintaisen energian turvaaminen
 3. Datahallinnan, tekoälyn ja huipputeknologioiden valmiuksien vahvistaminen
 4. Kriittisten raaka-aineiden toimitusten turvaaminen ja monipuolistaminen
 5. Etulyöntiaseman varmistaminen standardien laadinnassa
 6. Häiriönsietokykyisten ja tulevaisuuden vaatimukset huomioon ottavien talous- ja rahoitusjärjestelmien perustaminen
 7. EU:n tavoitteita vastaavien taitojen ja kykyjen kehittäminen ja säilyttäminen
 8. Turvallisuus- ja puolustusvalmiuksien sekä avaruuteen pääsyn vahvistaminen
 9. Yhteistyön tekeminen globaalien kumppaneiden kanssa rauhan, turvallisuuden ja vaurauden edistämiseksi kaikille, ja
 10. Instituutioiden häiriönsietokyvyn vahvistaminen.

Komissio jatkaa strategisen ennakointiohjelmansa toteuttamista tätä poliittista sykliä varten ja tiedottaa ensi vuoden työohjelmaan liittyvistä aloitteista. Ohjelmassa on mm. aihetta tukeva konferenssi ja  tulevaisuusministerien ennakointiverkoston toimintaa. Myös EU:n ja sen jäsenvaltioiden selviytymiskyvyn arviointia kehitetään.

Lähde: Euroopan komissio