Komission puheenjohtaja von der Leyen piti vuosittaisen unionin tila -puheen

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen piti Euroopan parlamentissa toisen Euroopan unionin tila -puheensa. Se oli samalla kymmenes union tila -puhe. Puheessa eriteltiin EU:n toimintaa viimeisen haastavan vuoden aikana ja esiteltiin ehdotuksia uusiksi aloitteiksi. Esillä olivat mm. EU:n toiminta suhteessa koronavirus-pandemiaan, elpyminen ja talous, ilmastokysymykset, teollisuuden haasteet, digitaaliset kysymykset, Euroopan strateginen autonomia, ulko- ja puolustuspolitiikka sekä ihmisoikeudet. Puheessa käsiteltiin myös demokratian tilaa Euroopassa ja vuoropuhelun tärkeyttä kansalaisten kanssa.

Puheessa esiteltiin käynnissä olevia toimia, mutta myös joitakin uusia ehdotuksia:

 • Terveysalan hätätilanteiden valmiusviranomaisen perustaminen ja käynnistäminen (Health Emergency Preparedness and Response Authority, HERA)
 • Talouden osalta panostetaan lyhyen aikavälin elpymiseen ja pitkän aikavälin vaurauden kasvattamiseen, tehdään mm. rakenteellisia uudistuksia ja panostetaan digitaaliseen infrastruktuuriin mutta käynnistetään myös keskusteluja pitkän aikavälin muutostarpeista
 • Sisämarkkinakysymyksissä kiinnitetään erityistä huomiota digitaalisiin sisämarkkinoihin (alustojen hallinta, demokratia, innovaatiot, tekoäly)
 • Eurooppalaiseen puolivälijohde-ekosysteemiin panostaminen ja valmistuksen arvoketjujen tukeminen teknologisen autonomian varmistamiseksi (European Chips Act)
 • Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toteuttaminen – kunnon työpaikkoja, reilut työolosuhteet, parempi terveydenhoito ja parempi tasapaino ihmisten elämässä (mm. European Care Strategy)
 • Verotus – veronkierron ja veropetosten vastainen taistelu jatkuu, jatketaan globaalin vähimmäisverotuksen edistämistä
 • Nuoria varten luodaan uusi ALMA-ohjelma, jolla tarjotaan nuorille tilapäinen mahdollisuus mennä työharjoitteluun muualle Eurooppaan sellaisille nuorille, jotka ovat eivät esim. opiskele
 • Vuotta 2022 ehdotetaan Euroopan nuorison vuodeksi
 • Ilmastoasiat: tavoitteet on muutettu laillisiksi sitoumuksiksi ja Sosiaalista ilmastorahasto viedään eteenpäin
 • Kaksinkertaistetaan rahoitus luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi
 • COP26 Glasgow’ssa pitää varmistaa globaali ilmastorahoitus, EU on tehnyt osansa – nyt muilta odotetaan samaa

Lisäksi puheessa käsiteltiin ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, globaaleja kumppanuuksia ja investointeja, maailmankauppaa ihmisoikeuksia sekä demokratian tilaa.

 • Ollaan siirtymässä uuteen maailmanjärjestykseen, hyper-kilpailukyvyn aikakaudesta
 • Afganistanille tarjotaan humanitaarista tukea
 • Afganistan-operaatiota on tarkasteltava ja lisättävä yhteistyötä NATO:n kanssa
 • Lisäksi lisätään vakautta lähialueilla, todetaan että turvallisuusuhat ovat yhä moninaisempia, ja nähdään Euroopan olevan ainutlaatuinen toimija, joka voi yhdistää sotilaallista ja siviilitoimintaa sekä diplomatiaa ja kehitystä
 • Tarvitaan eurooppalainen puolustusunioni (European Defence Union)
 • Euroopan tilannetietoisuutta on kehitettävä ja koottava tietoa yhteen (Joint Situational Awareness Centre)
 • Luodaan eurooppalainen kyberpuolustuspolitiikka (European Cyber Defence Policy, a European Cyber Resilience Act)
 • Panostetaan kumppanuuksiin mm. Yhdysvaltojen ja Länsi-Balkanin kanssa sekä lähialueilla
 • Julkaistaan uusi liitettävyys-strategia “Global Gateway” ja rakennetaan kumppanuuksia sen ympärille ympäri maailmaa: investoidaan infrastruktuuriin, tavaroiden, ihmisten ja palveluiden yhdistämiseen maailmanlaajuisesti
 • Kielletään pakkotyöllä tuotetut tuotteet Euroopassa
 • Vauhditetaan yhteistymmärryksen etsimistä eurooppalaisen maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan suhteen
 • Turvataan demokratia ja oikeusvaltion toimivuus Euroopassa ml. taistelu korruptiota vastaan
 • Ehdotetaan lakia, jolla taistellaan naisiin kohdistuva väkivaltaa vastaan
 • Varmistetaan median vapaus (Media Freedom Act)

Lue puhe kokonaisuudessaan täältä:

Unionin tila 2021 -julkaisu

Ennen puhetta komissio julkaisi myös Unionin tila -julkaisun, jossa käydään läpi EU:n saavutuksia kuluneen vuoden aikana.

State of the Union 2021 -puhe (englanniksi)