Komission puheenjohtaja von der Leyen linjasi Euroopan elpymissuunnitelmaa

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen puhui Euroopan parlamentissa 13.5.2020. Komission puheenjohtaja puhui erityisesti koronavirus-tilanteesta ja siitä kuinka Euroopan pitää vastata siihen yhtenäisesti, päättäväisesti ja kunnianhimoisesti. Puheenjohtaja von der Leyen esitteli alustavasti Euroopan unionin elpymissuunnitelmaa, jonka julkaisua odotetaan seuraavalla viikolla.

Ehdotettu elpymispaketti koostuu kahdesta osasta, EU-budjetista sekä EU:n elpymisrahastosta. Pian virallisesti ehdotettava elpymisrahasto kostuu kolmesta pilarista.

Ensimmäinen pilari keskittyy jäsenvaltioiden elpymisen tukemiseen. Uudella elpymis- ja resilienssi-instrumentilla rahoitetaan julkisia investointeja ja uudistuksia. Tämä instrumentti tulee olemaan kaikkien EU-jäsenvaltioiden käytettävissä.

Toinen pilari keskittyy talouden käynnistämiseen ja yksityisten investointien liikkeelle saamiseen. Tämän pilarin puitteissa vahvistettaan InvestEU:ta ja luodaan ensimmäinen strateginen investointi-instrumentti (Strategic Investment Facility). Instrumentin avulla panostetaan avainarvoketjuihin ja panostetaan resilienssiin sekä strategiseen itsenäisyyteen, esimerkiksi lääketuotannon alalla.

Kolmas pilari liittyy välittömiin oppeihin kriisistä. von der Leyen ilmoitti, että nyt vahvistetaan ohjelmia, joita on ollut selkeää hyötyä kriisin aikana, kuten Horisontti Eurooppa -ohjelmaa ja RescEU-ohjelmaa. Lisäksi luodaan uusi Terveys-ohjelma. Lisäksi lähialueyhteistyötä ja jäsenyysneuvotteluja käyviä maita tuetaan.

Elpymis-instrumenttia eri pilareineen ja EU:n monivuotista rahoituskehystä (MFF) käytetään rinnakkain koronaviruspandemian ja sen seurausten ratkaisemisessa. Katse on vahvasti tulevaisuudessa. 

Komission uutinen aiheesta

Komission pj von der Leyenin puhe Euroopan parlamentissa

Science Business: Research to get more money in revised EU budget, says commission president