Komission opas kestävästä liikennesuunnittelusta

Euroopan komissio on valmistellut yhteistyössä Eurocities -järjestön kanssa kestäviä liikennesuunnitelmia (Sustainable Urban Mobility Plans, SUMP) koskevan oppaan.

Kaupungistumisen seurauksena yli puolet Euroopan unionin asukkaista asuu metropolialueilla, joilla tuotetaan myös yli kaksi kolmasosaa EU:n bruttokansantuotteesta. Oppaassa esitellyillä erilaisilla SUMP -malleilla ja -esimerkeillä on pyritty löytämään ratkaisuja ennen kaikkea liikenneyhteyksien parantamiseen näillä metropolialueilla.

Tärkeimmät huomiot oppaassa liittyvät metropolialueiden halintomalleihin ja liikennesuunnitelmien toteuttamisprosessiin. EU:n metropolialueille esitellään kolme muodollisuudeltaan, vaikuttavuudeltaan ja rakenteeltaan erilaista hallinnollista vaihtoehtoa, joiden toimivuudesta annetaan konkreettisia esimerkkejä, ja joiden hyötyjä ja haittoja vertaillaan. Liikennesuunnitelmien 12-vaiheinen toteuttamisprosessi esitellään myös hyvin perusteellisesti.

Oppaaseen voi tutustua tarkemmin tästä.

Tampereella on päätetty laatia kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelma, joka painottaa kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä. Suunnitelmaa valmistellaan yhteistyössä kaupungin eri sektoreiden, järjestötoimijoiden, sidosryhmien ja asukkaiden kanssa.

Tampereen kaupungissa valmisteltavaan SUMP:iin voi tutustua tarkemmin tästä Tampereen kaupunginhallituksen kokouspöytäkirjasta ja sen liitteestä.