Komission opas julkishallinnoille: oppeja sähköisestä hallinnosta

Euroopan komission julkaisema “Quality of Public Administrations – A Toolbox for Practitioners” -opasvihko pyrkii auttamaan jäsenmaita kasvattamaan hallintokapasiteettiaan, jotta ne voivat toteuttaa rakennemuutoksia, digitalisoida hallintonsa tai nykyaikaistaa järjestelmiänsä.

Opas kattaa useita osa-alueita, kuten päätöksenteko, liiketoimintaympäristö sekä palveluiden tuottaminen. Opas sisältää yli 200 tapaustutkimusta etenkin sähköisen hallinnon (e-government) alalta. Oppaan esittelemät sähköiseen hallintoon liittyvät teemat ovat: julkisen sektorin muutos, käyttäjät keskiössä, yhteistyö ja yhteentoimivuus sekä politiikan toteuttaminen käytännössä.

Lisätietoja ja oppaan löydät täältä.