Komission kuulemiset: ehdota ideoita Horisontti 2020:n FET -ohjelmaan

Komission kuulemiset: ehdota ideoita Horisontti 2020:n FET -ohjelmaan

Onko sinulla visio uudesta huipputeknologiasta? Voisiko siitä tulla totta, jos Euroopan parhaat tekijät yhdessä tarttuisivat siihen? Jaa näkemyksesi Euroopan komission kanssa julkisissa kuulemisissa, jossa haetaan ideoita Horisontti 2020:n Future and Emerging Technologies (FET) -työohjelmaan 2018–2020. Kuulemiset koskevat kahta eri teemaa, jotka ovat ennakoiva(proactive) ja lippulaivat (flagships) -nimiset teemat.  FET flagships-teemassa yhdistyy eri tieteenalojen näkemykset: sen tarkoituksena on yhdistää tieteellinen kehitys osaksi teknologian kehitystä. FET proactive-teemassa painotus on puolestaan täysin uusissa aiheissa, jotka eivät ole vielä osana tuotannonalan tutkimuksen kehityslinjauksia.

Kuulemisten tavoitteena on tunnistaa lupaavia tutkimusaiheita, joilla on potentiaalisia taloudellisia ja yhteiskunnallisia hyötyjä Euroopassa, erityisesti talouskasvun ja uusien työpaikkojen muodossa. Kuulemisissa voi paitsi jättää komissiolle omia ideoita myös konsultoida muiden lähettämiä ideoita. Kummatkin kuulemiset ovat auki 30.4.2016 asti.

Lisätietoja ja kuulemislinkit löydät seuraavista osoitteista:

FET ennakoiva (proactive)

FET lippulaivat (flagships)