Komission koheesioraportti julkaistu

Komission koheesioraportti julkaistu

Euroopan komissio julkaisi tänään seitsemännen koheesioraporttinsa, jossa hahmotellaan koheesiopolitiikkaa vuoden 2020 jälkeen kriisivuosien oppien pohjalta.

Raporttissa arvioidaan EU:n taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen koheesion nykytilannetta: Euroopan talous on toipumassa, mutta eroja löytyy sekä jäsenmaiden välillä että maiden sisällä. Julkiset investoinnit eivät ole vielä tasolla, jolla se oli ennen vuoden 2008 finanssikriisiä. Alueet tarvitsevat enemmän tukea vastatakseen digitalisaation, globalisaation, väestönmuutoksen ja ilmastonmuutoksen haasteisiin.

Koheesiopolitiikka on ollut merkittävä rahoituslähde, jolla on vähennetty alueiden taloudellisia eroja ja edistetty alueiden kasvua. Kaikki alueet ja jäsenmaat eivät kuitenkaan ole saaneet nauttia globalisaation hedelmistä, vaan kokeneet sen haittapuolet, kuten työpaikkojen menetykset ja teollisuuden uudistamisen haasteet. Alueet tarvitsevat raportin mukaan lisätukea rakennemuutokseen. Raportissa korostetaan myös, että saavuttaakseen uusiutuvien energialähteiden lisäämisen ja päästöjen vähentämisen tavoitteet vuoteen 2030 mennessä, EU:n on lisättävä investointeja.

Raportissa ehdotetaan koko EU:n laajuista politiikkaa, jonka keskeiset pilarit ovat:

Globalisaation valjastaminen: Tarvitaan lisää investointeja innovaatioon, digitalisaatioon, ja hiilestä irtautumiseen. Myös yhteyksien edistäminen tutkimuskeskusten, yritysten ja palvelujen välillä on olennaista.

Ketään ei jätetä jälkeen: Työttömyyden torjuminen, ihmisten taitojen kehittäminen ja syrjäytymistä vastaan taisteleminen ovat elintärkeitä sosiaalisen koheesion takaamiseksi.

Rakenteellisten uudistusten tukeminen: Julkishallinnon tehostaminen kilpailukyvyn, kasvun ja investointien maksimoimiseksi on tärkeää. Koheesiopolitiikan ja EU:n talouden ohjauksen välillä tulee luoda vahvempi yhteys, jotta mahdollistetaan kasvua tukeva ympäristö.

Koheesiopolitiikan tulevaisuudesta järjestetään vuoden 2018 alkupuolella julkinen kuuleminen. Komission ehdotus monivuotiselle rahoituskehykselle julkaistaan toukokuussa 2018, jonka jälkeen ehdotukset koheesiopolitiikalle julkistetaan.

Lisätietoja ja raportin kokonaisuudessaan löydät täältä.