Komission aloite: Yksityisen rahoituksen osuutta lisättävä kiinteistöjen energiatehokkuushankkeissa

Euroopan komissio on julkaissut aloitteen, jonka tavoitteena on lisätä julkisen ja yksityisen rahoituksen osuutta energiatehokkuuteen liittyvissä hankkeissa. ”Smart Finance for Smart Buildings” -aloite on osa ”Clean Energy for All Europeans” – toimenpidepakettia ja se sisältää käytännönläheisiä ratkaisuja yksityisen rahoituksen vauhdittamiseksi kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseen ja uusiutuvan energian käytön kehittämiseen.

Aloitteen tarkoituksena on tehdä sijoittamisesta asuinkiinteistöjen energiatehokkuuteen houkuttelevampaa yksityisille sijoittajille, mm. vähentämällä sijoituksiin liittyvää riskiä EU:n rahoitusjärjestelmien avulla.

Komissio toivoo, että aloitteen avulla voitaisiin vapauttaa jopa 10 miljardia euroa julkista ja yksityistä rahoitusta kiinteistöjen energiatehokkuushankkeisiin vuoteen 2020 mennessä. Näiden investointien avulla voitaisiin komission mukaan luoda jopa 220 000 uutta työpaikkaa ja kehittää jopa 120 miljardin euron markkinat pienille yrityksille Euroopassa. Investointien avulla voitaisiin myös auttaa ihmisiä irti energiaköyhyydestä, josta jopa 3,2 miljoonaa eurooppalaista kärsii.

”Smart Finance for Smart Buildings” -aloite tarjoaa myös tukea projektien kehittämiseen. Monet hanketoteuttajista, jotka voivat olla kaupunkeja, yrityksiä tai yksityisiä henkilöitä, tarvitsevat tukea siirtyäkseen ideasta hankkeen toteutukseen. Komissio pyrkii tarjoamaan tukea hankkeille prosessin eri vaiheissa.

Lue lisää.