Komissiolta noin 13,5 miljardia euroa tutkimukseen ja innovaatioihin

Euroopan komissio hyväksyi 6. joulukuuta Horisontti Eurooppa -puiteohjelman työohjelman vuosille 2023 ja 2024. Noin 13,5 miljardia euroa osoitetaan tutkimuksen ja innovaatioiden tukemiseen. Horisontti Eurooppa -ohjelmalla edistetään niin EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamista kuin energia-alan häiriönsietokyvyn parantamista ja keskeisten digitaaliteknologioiden kehittämistä.

Keskeisten ilmastotoimien saavuttamiseen, innovatiivisten ratkaisujen löytämiseen kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen osoitetaan 5,67 miljardia euroa. Luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi osoitetaan rahoitusta 1,67 miljardia euroa.

Digitaalista siirtymää rahoitetaan yli 4,5 miljardilla eurolla. Myös uusi eurooppalainen Bauhaus saa laajaa rahoitusta työohjelmassa.

Euroopan energiariippumattomuutta ja REPowerEU-suunnitelmaa tukeviin hankkeisiin investoidaan lähes 970 miljoonaa euroa. NextGenerationEU-välineestä suunnataan yli miljardi euroa Euroopan elpymiseen covid-19-pandemian aiheuttamista taloudellisista ja sosiaalisista vahingoista. Lisäksi 336 miljoonaa euroa osoitetaan tutkimukseen ja innovointiin, joka koskee pandemiavalmiuden parantamista ja terveysuhkiin reagoimista.

Myös Ukrainalle kohdistetaan tukia, jotta ukrainalaistutkijoiden olisi helpompi päästä eurooppalaisiin tutkimusinfrastruktuureihin. Tämän lisäksi jatketaan tuen antamista ukrainalaisille terveysalan tutkijoille sekä Ukrainan kaupunkien ilmastoneutraaliin jälleenrakentamiseen ilmastoneutraaleja ja älykkäitä kaupunkeja koskevan EU:n mission kautta.

Lue koko lehdistötiedote täältä.

Lisää tietoa Horisontti Euroopan klustereiden ja missioiden rahoituksesta vuosille 2023 ja 2024 voit lukea täältä.