Komissio selvittää ohjelmointirajapintojen hyötyjä hallinnossa – esimerkkejä parhaista käytännöistä etsitään

Euroopan komissio ja Joint Research Centre (JRC) ovat käynnistäneet yhdessä tutkimuksen ohjelmointirajapintojen (Application Programming Interface – API) hyödyntämisestä sähköisessä hallinnossa. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, kuinka ohjelmointirajapintoja käytetään tällä hetkellä osana sähköistä hallintoa ja mikä on niiden käytön tuottama lisäarvo julkisten palvelujen tuottamisessa.

Tutkimus heijastelee komission kiinnostusta tarkastella uusia, innovatiivisia tapoja kehittää julkisten palveluiden yhteenliitettävyyttä ja julkisen sektorin datan uudelleenkäyttöä, esim. tietosuojalainsäädännön ja yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön turvaamiseen liittyen.

Tutkimuksen tarkoituksena on myös kannustaa eri julkishallinnon toimijoita osallistumaan ja jakamaan tietoa sekä parhaita käytäntöjä liittyen sähköiseen hallintoon ja ohjelmointirajapintojen hyödyntämiseen. Komissio on kiinnostunut kuulemaan esimerkkejä ohjelmointirajapintojen käytöstä eri sektoreilla, kuten terveydenhuollon, kyberturvallisuuden ja IoT:n aloilla.

Tutkimuksessa keskitytään erityisesti seuraaviin näkökulmiin:

  • Arviointi sähköisessä hallinnossa käytettävien ohjelmointirajapintojen näkymistä ja mahdollisuuksista osana julkisen sektorin datamurrosta
  • Sähköisessä hallinnossa käytettävien ohjelmointirajapintojen tuottaman lisäarvon tunnistaminen julkiselle sektorille
  • EU:n sähköisen hallinnon puitteiden ja seuraavien toimenpiteiden määrittely


Tutkimuksella pyritään myös vaikuttamaan seuraaviin ohjelmiin:

Lue lisää aiheesta.