Komissio rahoittaa vähähiilisten teknologioiden kehittämistä 10 miljardilla eurolla

Komissio on tänään 26.2. julkaissut 10 miljardin euron suuruisen investointiohjelman, joka on tarkoitettu vähähiilisten teknologioiden kehittämiseen lukuisille eri teollisuuden aloille. Vähähiilisten teknologioiden kehittämisen tavoitteena on kasvattaa Euroopan kilpailukykyä, sekä lisätä vihreitä työpaikkoja ja kasvua. Teknologioiden kehittämisellä on myös muita välittömiä hyötyjä kuten puhtaampi ilma, tehokkaampi julkinen liikenne, sekä energian toimitusvarmuuden turvaaminen. Komissio haluaa investoida energiavaltaisen teollisuuden, hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin, sekä kestävän energian tuotannon innovatiivisiin ratkaisuihin.

Investointiohjelmalla pyritään kehittämään teknologioita, jotka mahdollistavat ilmastoneutraalin Euroopan vuoteen 2050 mennessä. Ilmastoneutraalin Euroopan puolesta on marraskuussa 2018 hyväksytty ”Puhdas maapallo kaikille” -strategia. EU haluaa olla johtavassa asemassa ilmastoneutraaliuden saavuttamisessa, sekä samalla säilyttää teollisuuden kilpailukykynsä investoimalla innovatiivisiin, mutta realistisiin teknologisiin ratkaisuihin.

Komissio avaa innovaatiorahaston ensimmäiset ehdotuspyynnöt vuonna 2020. Sen jälkeen järjestetään säännöllisiä hakuja vuoteen 2030 asti.

Lue lisää täältä