Komissio päivitti viimeisintä H2020 -työohjelmaa

Euroopan komissio on hyväksynyt päivitykset EU:n tutkimus ja innovaatio-ohjelma Horisontti 2020:n vuoden 2020 -työohjelmaan. Komissio aikoo lisätä sekä kohdentaa rahoitusta painopistealueisiin, joita ovat: koronaviruksen torjumiseen tähtäävät tutkimus- ja innovaatiohankkeet, Euroopan vihreän kehityksen -hankkeet sekä Eurooppa-yliopistojen tukeminen (Erasmus+ -aloite). Työohjelman päivittäminen on osa Horisontti 2020 -ohjelman budjetin ja toimien säännöllistä mukauttamista.

 

Koronaviruksen torjumiseen tähtäävät tutkimus- ja innovaatiohankkeet:

Päivitetystä työohjelmasta komissio rahoittaa koronaviruksen torjuntahankkeita 47,5 miljoonalla eurolla. Tarkoituksena on tukea ja käynnistää hankkeita, jotka tutkivat ja kehittävät koronaviruksen vastaisi rokotteita, uusia hoitomuotoja, diagnostisia testejä ja tutkivat viruksen estämiseen sekä leviämiseen tähtääviä lääketieteellisiä toimia.

Euroopan vihreän kehityksen hankkeet:

Ohjelmasta osoitetaan Euroopan innovaationeuvoston pilottihankkeen puitteissa yli 350 miljoonaa euroa pk-yrityksille hankkeisiin, jotka edistävät Euroopan vihreän kehityksen -ohjelman tavoitteita. Pk-yritykset voivat hakea enintään 2,5 miljoonan euron avustusrahoitusta ja enintään 15 miljoonan euron lisäinvestointirahoitusta.

Eurooppa-yliopistojen tukeminen:

Työohjelmapäivitys lisää myös Eurooppa-yliopistojen tutkimus- ja innovaatioulottuvuutta. Horisontti 2020 -puiteohjelman 130 miljoonan euron rahoituksella helpotetaan tulevan Euroopan Horisontti -ohjelman ja Erasmus + -ohjelmien välistä yhteistyötä.

 

Lue aiheesta lisää täältä.