Komissio on julkaissut eurooppalaiset yhteentoimivuusperiaatteet

Komissio on julkaissut eurooppalaiset yhteentoimivuusperiaatteet

Euroopan komissio julkaisi maaliskuussa eurooppalaiset yhteentoimivuusperiaatteet (European Interoperability Framework), jotka auttavat julkishallintoa koordinoimaan digitalisoitumista julkisten palveluiden tuottamisessa. Tarkoitus on luoda yhteiset menettelytavat julkisten palveluiden sähköistämisessä ja vähentää samalla byrokratiaa helpottamaan asioimista.

Periaatteet sisältävät 47 suositusta jotka lisäävät yhteentoimivuutta, ja niiden fokus on vahvasti avoimuudessa ja informaation hallinnassa, datan siirrettävyydessä, yhteentoimivuuden hallinnassa sekä monipalveluverkon toiminnassa.

Lisätietoja komission sivuilta
Lehdistötiedote