Komissio on hyväksynyt uuden eurooppalaisen innovaatio-ohjelman

Komissio hyväksyi 5.7.2022 uuden eurooppalaisen innovaatio-ohjelman. Ohjelmalla pyritään viemään Eurooppaa syväteknologian uuden innovointi- ja startup-aallon eturintamaan. Lisäksi ohjelman tavoitteena on luoda Euroopalle globaalisti johtava asema innovoinnissa vahvistaen samalla Euroopan keskeistä asemaa vihreässä ja digitaalisessa siirtymässä. Ohjelma myös auttaa kehittämään ja tuomaan markkinoille uusia teknologioita, joilla voidaan vastata kiireellisimpiin yhteiskunnallisiin haasteisiin. 

Uudessa ohjelmassa on esitetty 25 kohdennettua toimea, jotka on jaettu viiteen pääkokonaisuuteen.

  1. Kasvuyritysten rahoituksen lisääminen
  2. Innovoinnin edistäminen kokeilujärjestelyillä ja julkisilla hankinnoilla
  3. Innovoinnin nopeuttaminen ja vahvistaminen eurooppalaisissa innovaatioekosysteemeissä
  4. Veto- ja pitovoiman lisääminen syväteknologia-alan lahjakkuuksien suhteen
  5. Päätöksenteon tukivälineistön parantaminen

Pääset lukemaan aiheesta julkaistun lehdistötiedotteen täältä ja englanninkielisen ohjelman täältä.