Komissio ehdottaa ilmastotavoitteen nostamista: 55 prosentin päästövähennykset 2030 mennessä

Euroopan komissio esitteli suunnitelmansa, jonka mukaan EU:n kasvihuonekaasupäästöjä olisi leikattava vuoden 1990 tasosta vähintään 55 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Tämä kunnianhimoinen seuraavaa kymmentä vuotta koskeva tavoite luo EU:lle vakaan kehityspolun kohti ilmastoneutraaliutta, joka on määrä saavuttaa vuoteen 2050 mennessä. Uusi tavoite perustuu kattavaan arviointiin yhteiskuntaa, taloutta ja ympäristöä koskevista vaikutuksista. Arviointi osoittaa, että valittu toimintatapa on realistinen ja toteuttamiskelpoinen. Entistä kunnianhimoisempi tavoite korostaa YK:n seuraavan ilmastokonferenssin (COP26) alla myös sitä, että EU on edelleen globaali edelläkävijä ilmastoasioissa.

Suunnitelmassa komissio

  • esittää eurooppalaista ilmastolakia koskevan ehdotuksen muuttamista siten, että siihen sisällytetään vuotta 2030 koskeva päästövähennystavoite (vähintään 55 prosenttia) välivaiheena kohti vuoteen 2050 mennessä saavutettavaa täyttä ilmastoneutraaliutta
  • kehottaa parlamenttia ja neuvostoa vahvistamaan 55 prosentin tavoitteen EU:n uudeksi Pariisin sopimuksen mukaiseksi kansallisesti määritellyksi panokseksi sekä ilmoittamaan tavoitteen UNFCCC:lle tämän vuoden loppuun mennessä
  • esittelee kesäkuuhun 2021 mennessä esitettävät lainsäädäntöehdotukset, joilla uusi tavoite pannaan täytäntöön ja jotka koskevat esimerkiksi seuraavia: EU:n päästökauppajärjestelmän tarkistaminen ja laajentaminen, taakanjakoasetuksen ja maankäyttöön liittyviä päästöjä koskevan kehyksen mukauttaminen, energiatehokkuutta ja uusiutuvaa energiantuotantoa koskevan politiikan vahvistaminen, sekä maantieajoneuvojen hiilidioksidipäästönormien tiukentaminen.

EU on ylittämässä nykyisen vuotta 2030 koskevan päästövähennystavoitteensa, joka on vähintään 40 prosenttia. Uuden 55 prosentin tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että energiatehokkuutta parannetaan entisestään ja uusiutuvan energian osuutta lisätään. Asiaa tutkitaan kuulemisten ja analyysien avulla, ja niiden perusteella komissio esittää lainsäädäntöehdotuksia kesäkuuhun 2021 mennessä.

Lähde: Euroopan komission lehdistötiedote