Komissio nimeää vuoden 2022 Euroopan nuorison teemavuodeksi

Komissio on hyväksynyt virallisen edotuksen vuoden 2022 nimeämisestä Euroopan nuorison teemavuodeksi. Teemavuosi tulee kulkemaan käsi kädessä NextGenerationEU-elpymisvälineen kanssa, ja sen tavoitteita aiotaan edistää yhdessä Euroopan parlamentin, jäsenvaltioiden, alue- ja paikallishallinnon, järjestöjen ja nuorten kanssa.

Nuorison teemavuoden tavoitteena on:

  • Antaa tunnustusta ja tukea sukupolvelle, joka on kärsinyt eniten pandemian aikana
  • Kannustaa kaikkia nuoria, etenkin heikossa asemassa olevia, osallistumaan aktiivisesti yhteiskunnan kehittämiseen
  • Edistää mahdollisuuksia, joita EU voi tarjota etenkin NextGeneration-elpymisvälineen kautta
  • Ammentaa inspiraatiota nuorten toimista hyödyntäen Euroopan tulevaisuuskonferenssia

Komissio on laatimassa teemavuoteen liittyvää toimintaohjelmaa, jonka sisältöön toivotaan kannanottoja kaikilta asianosaisilta. Komissio aikoo järjestää teemavuoden hengessä toimia ja aloitteita aina paikallistasolla asti, joita tehdään yhteistyössä mm. jäsenvaltioiden ja järjestöjen kanssa. Tärkeitä teemoja komission työssä tulevat olemaan tasa-arvo, osallisuus, kestävyys, mielenterveys, hyvinvointi ja laadukkaat työpaikat.

Teemavuoden hengessä on myös avautumassa uusia rahoitusmahdollisuuksia, kuten uusi ALMA-ohjelma (Aim, Learn, Master and Achieve), jonka tarkoitus on tukea muita heikommassa asemassa olevien nuorten rajat ylittäviä ammatillisia liikkumismahdollisuuksia. ALMA -ohjelman rahoittaa ESR+ (Euroopan sosiaalirahasto) ja sen budjetti on ensimmäiselle vuodelle 15 miljoonaa euroa.

Osallistu teemavuoden suunnitteluun täältä!

Lisätietoa teemavuodesta

Lisätietoa ALMA:sta