Komissio käynnistää tukijärjestelmän ukrainalaisten tutkijoiden tukemiseksi

Euroopan komissio on ilmoittanut käynnistävänsä Marie Skłodowska-Curie -toimiin kuuluvan MSCA4Ukraine-järjestelmän. MSCA4Ukraine on osa EU:n vastausta Venäjän hyökkäykseen. Sillä vastataan tarpeeseen tukea nopeasti sotaa pakenevia tutkijoita. Uuden järjestelmän tavoitteena on antaa tutkijoille mahdollisuus jatkaa työtään Euroopassa ja auttaa turvaamaan Ukrainan tutkimus- ja innovaatiojärjestelmää sekä tieteellisen tutkimuksen vapautta yleisesti.

Tohtori- ja tutkijatohtorin apurahat

MSCA4Ukraine tarjoaa 25 milj. €:n kokonaisbudjetilla apurahoja tohtorikoulutettaville ja tohtorintutkinnon suorittaneille tutkijoille. Järjestelmän toteuttaa kokenut riskiryhmään kuuluvia tutkijoita tukeva konsortio. Järjestelmän kautta tukea saavat tutkijat voivat jatkaa työtään akateemisissa tai muissa organisaatioissa EU:n jäsenvaltioissa ja Horisontti Eurooppa -ohjelmaan assosioituneissa maissa. Järjestelmän ansiosta he voivat myös palata Ukrainaan, kun maan tutkimus- ja innovaatiokapasiteetti on mahdollista rakentaa uudelleen.

Koulutus, taidot ja urakehitys

Horisontti Eurooppa -työohjelman 2021-2022 muutokseen sisältyvässä uudessa järjestelmässä on tarkoitus edistää:

– tieteellistä huippuosaamista

– taitoja ja urakehitystä

– yhtäläisiä mahdollisuuksia ja osallistavuutta

– houkuttelevia työoloja

Koulutustoimet ovat osa tutkijoille annettavaa tukea, ja niissä keskitytään sekä tutkimukseen liittyvien että keskeisten siirrettävissä olevien taitojen ja pätevyyksien kehittämiseen. Muiden MSCA-toimien tapaan järjestelmästä myönnetään perheavustuksia tutkijoiden perheille. Kesän 2022 jälkeen on saatavilla lisätietoja järjestelmän täytäntöönpanosta laitoksille, jotka haluavat isännöidä tutkijoita.

Lähde: Euroopan komissio 10.5.2022.

Kokoamme uutisia EU:n toimenpiteistä Ukrainan tukemiseksi nettisivullemme.

© European Union 2022, Kuva: Lukasz Kobus