Komissio käynnistää pohdinnan globalisaation hallinnasta

Komissio käynnistää pohdinnan globalisaation hallinnasta

Komissio on julkaissut pohdinta-asiakirjan, jonka tarkoitus on aloittaa keskustelu siitä, miten EU ja jäsenvaltiot voisivat muokata globalisaatiota niin, että eurooppalaiset hyötyvät siitä tasapuolisemmin. Globalisaatio hyödyttää Eurooppaa monin tavoin, mutta aiheuttaa myös haasteita. Pohdinta-asiakirjassa käsitellään muun muassa sitä, mitä globalisaatio on merkinnyt EU:lle: maailmankauppa on lisännyt talouskasvua, sillä vienti lisää työllisyyttä ja halvempi tuonti hyödyttää erityisesti vähävaraisia talouksia. Eurooppaan vaikuttaa muiden maiden erilaiset normit työsuhteisiin, ympäristöön ja turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä, ja tämä haastaa eurooppalaisia yrityksiä.

Pohdinta-asiakirjassa todetaan, että globalisaatiosta voi olla hyötyä, jos sitä hallitaan asianmukaisesti. Suhteessa EU:n ulkopuolisiin toimijoihin asiakirja keskittyy tarpeeseen muovata aidosti kestävä maailmanjärjestys, joka perustuu yhteisiin sääntöihin ja tavoitteisiin. EU:n sisällä puolestaan on kehitettävä välineitä kansalaisten suojeluun ja voimaannuttamiseen sosiaalipoliittisten toimien avulla.

Lähde: komission lehdistötiedote