Komissio julkaisi vuoden 2023 työohjelmansa

Euroopan komissio hyväksyi 18. lokakuuta työohjelmansa vuodelle 2023. Työohjelmassa huomioidaan muun muassa Venäjän aggressio Ukrainaa vastaan, energian hinnan nouseminen ja talouteen kohdistuvat sivuvaikutukset. Samalla ohjelma pyrkii puolustamaan Euroopan demokraattisia arvoja ja ajamaan komission pitkän aikavälin tavoitteita ja etuja. Uusia politiikka-aloitteita asetettiin 43, joiden sisällöstä tarkempaa tietoa löydät täältä.

Työohjelmaa ohjaa kuusi päätavoitetta.

1. Euroopan vihreän kehityksen ohjelma (European Green Deal)

 • Venäjän aloittaman hyökkäyssodan vuoksi komissio ehdottaa alkuvuodesta 2023 EU:n sähkömarkkinoiden kattavaa uudistusta
 • Komissio ehdottaa perustettavaksi eurooppalaista vetypankkia, joka sijoittaa 3 miljardia euroa vetymarkkinoiden aloittamiseen EU:ssa.
 • Komissio pyrkii vähentämään jätettä ja sen ympäristövaikutuksia keskittymällä elintarvike- ja tekstiilijätteeseen.
 • Myös uudistuksia eläinten hyvinvointia koskeviin lakeihin ehdotetaan.

2. Digitaaliseen aikakauteen sopiva Eurooppa

 • Strategisten riippuvuuksien nykyisten ja tulevien riskien torjumiseksi komissio ehdottaa EU:n toimenpiteitä, joilla varmistetaan Euroopan digitaalisen ja taloudellisen kestävyyden edellyttämien kriittisten raaka-aineiden riittävä ja monipuolinen saatavuus
 • Komissio pyrkii tunnistamaan ja korjaamaan EU:n sisämarkkinoiden täytäntöönpanoon liittyviä puutteita sekä tarkistamaan maksuviivästyksiä koskevia sääntöjä helpottaakseen pienten ja keskisuurten yritysten rasitusta taloudellisen epävarmuuden aikana.
 • Komissio ehdottaa yhteistä eurooppalaista liikkuvuusdata-avaruutta edistääkseen liikkuvuussektorin digitalisaatiota.

3. Talous, joka toimii ihmisten hyväksi

 • Komissio tarkastelee talouden ohjausjärjestelmää varmistaakseen, että se on yhä tarkoituksenmukainen.
 • EU:n vuosien 2021–2027 budjettia tarkastellaan uudelleen.
 • Komissio esittää ehdotuksensa digitaalisen euron periaatteista.
 • Laadukkaiden harjoittelujaksojen puitteita päivitetään tiettyjen kysymysten, kuten oikeudenmukaisemman palkan osalta.

4. Vahvempi Eurooppa maailmassa

 • Puolustaakseen EU:n etuja, demokraattisia periaatteita sekä rauhaa ja vakautta, komissio esittelee turvallisuutta ja puolustusta tukevan EU:n avaruusstrategian.
 • Komissio esittelee uuden EU:n merellisen turvallisuusstrategian.
 • Sanktiotyökalua päivitetään sisällyttämällä siihen korruption.
 • Yhteistyö länsibalkanilaisten jäsenvaltioehdokkaiden sekä Ukrainan, Moldovan ja Georgian kanssa jatkuu.

5. Eurooppalaisen elämäntavan edistäminen

 • Komissio ehdottaa EU:n oppimiseen liittyvien liikkuvuuden puitteiden päivittämistä.
 • 2023 Euroopan taitojen vuosi -teemavuotta silmällä pitäen komissio haluaa houkutella korkeasti koulutettuja ammattilaisia aloille, joilla on Euroopassa työvoimapulaa.
 • EU:n ulkopuolisten kansalaisten pätevyyden tunnistamista ja tunnustamista helpotetaan.
 • Kestävää ja turvallista Schengen-alueella matkailua varten komissio esittää lakeja EU:n matkustusasiakirjojen digitalisoimiseksi ja matkustamisen helpottamiseksi.
 • Euroopan terveysunionin rakentamiseksi komissio ehdottaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa mielenterveyteen sekä päivittää suosituksensa savuttomista ympäristöistä.
 • Komissio julkaisee uuden suosituksen koskien rokotteilla ehkäistäviä syöpiä.

6. Eurooppalaisen demokratian edistäminen

 • Komissio edistää demokratian puolustuspakettia, joka sisältää aloitteen EU:n demokraattisen alueen suojelemisesta ulkopuolisilta intresseiltä.
 • Komissio ehdottaa eurooppalaista vammmaiskorttia.
 • Komissio jatkaa työtään korjaamalla oikeudellisen suojan puutteita rotuun tai etniseen alkuperään perustuvaa syrjintää vastaan.

 

2023 työohjelman ja sen tavoitteet kokonaisuudessaan löydät täältä.