Komissio julkaisi tiekartan kiertotaloudesta tekstiili- ja rakennusteollisuudelle ja energiaintensiiviselle teollisuudelle

Euroopan komissio on julkaissut Eurooppalaisen tutkimusalueen teollisuusteknologian tiekartan kiertotalousteknologioille (circular technologies) ja liiketoimintamalleille.

Asiakirjassa tunnistetaan keskeisimmät kiertotalousteknologiat ja innovaatiotarpeet tekstiili- ja rakennusteollisuudelle ja energiaintensiiviselle teollisuudelle.

Tiekartassa korostetaan investointitarpeita, jotka auttavat EU:n teollisuutta vahvistamaan entisestään asemaansa maailmanlaajuisena johtajana. EU:lla on maailman suurin osuus kiertotalousteknologian parissa toimivia yrityksiä, 32 prosenttia. Esimerkiksi Yhdysvalloissa niiden prosentuaalinen osuus on 20 ja Kiinassa 4,4.

Tiekartan tärkeimmät havainnot tutkimusta ja innovaatioita varten:

  • Elinkaarilähestymistapa on tarpeen, jotta kiertotalousteknologioiden potentiaali tulee täysimääräisesti hyödynnetyksi.
  • Elinkaariteknologiat, mukaan lukien esikierrätystekniikat, edellyttävät lisätoimia, jotta ne voidaan saattaa markkinoille: Tietoa tuotteista ja materiaaleista tarvitaan koko tuotanto- ja käyttöketjun ajalta.
  • Uusi tuotesuunnittelu ja edistykselliset materiaalit käynnistävät järjestelmällisen muutoksen tuotteiden koko arvoketjussa.
  • Digitaaliteknologialla on keskeinen rooli teollisuuden kiertotaloudessa tuotteiden elinkaaren aikana.
  • Sääntelyllä on keskeinen rooli kiertotalouden kehittämisessä EU:n sisämarkkinoilla. Euroopan vihreän kehityksen ohjelma (European Green Deal) on nopeuttanut tätä kehitystä entisestään kiertotalouden toimintasuunnitelman hyväksymisen jälkeen.

Lisää tietoa tiekartasta löydät täältä.

Koko dokumentin voit ladata täältä.