Komissio julkaisi tiedonannon elpymistukivälineestä

Euroopan komissio antoi 21. helmikuuta tiedonannon kaksi vuotta sitten covid-19-kriisin yhteydessä perustetusta elpymis- ja palautumistukivälineestä. Tiedonannossa arvioidaan paitsi konkreettisia tuloksia myös lisätoimia, joilla EU-maiden elpymis- ja palautumissuunnitelmien toteuttamista voidaan tukea.

Tukivälineellä on ollut merkittävä vaikutus jäsenvaltioiden talouksiin, sillä siinä yhdistyvät kansalliset uudistus- ja investointisuunnitelmat sekä yhteiset tavoitteet ja rahoitus. 800 miljardin euron NextGenerationEU-suunnitelmassa kasvihuonepäästöjen vähentämiseen tähtääviin toimenpiteisiin käytetään 203 miljardia euroa, digitaalisiin uudistuksiin 131 miljardia euroa ja 138 miljardia euroa sosiaalimenoihin ja seuraavan sukupolven hyväksi toteutettaviin toimenpiteisiin.

Komission arvion mukaan välineestä rahoitetut investoinnit voisivat kasvattaa EU:n BKT:tä noin 1,5 prosenttia ja lisätä työpaikkoja. Tähän mennessä elpymis- ja palautumistukivälineestä on annettu 96 miljardia euroa avustuksina ja 48 miljardia euroa lainoina.

Kansainvälisen tilanteen muuttuessa Venäjän hyökkäyssodan myötä elpymis- ja palautumistukiväline on osoittautunut komission mukaan ketteräksi välineeksi, jolla voidaan vastata moniin uusiin haasteisiin. Siksi se on yhä keskinen väline esimerkiksi energiavarmuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Komissio on tiedonantonsa yhteydessä esitellyt myös kaksi työkalua, joilla lisätään elpymis- ja palautumistukivälineen ennakoitavuutta ja läpinäkyvyyttä. Komissio julkaisee kehikon, jota se käyttää välitavoitteiden ja tavoitteiden tyydyttävän saavuttamisen arvioimiseen maksupyyntöjä käsitellessään. Lisäksi se julkaisee menetelmän, jolla määritetään pidätettävä määrä, jos jäsenvaltio on saavuttanut maksupyyntöön liittyvät tavoitteet vain osittain.

Lue lehdistötiedote kokonaisuudessaan täältä.
Lue tiedonanto (englanniksi) täältä.