Komissio julkaisi TEN-T-asetusehdotusta muuttavan ehdotuksen

Euroopan komissio on julkaissut ehdotuksen, jolla muutettaisiin joulukuussa 2021 annettua ehdotusta Euroopan laajuisen liikenneverkon (Trans European transport network, TEN-T) suuntaviivoiksi (alkuperäinen ehdotus täällä). Ehdotus heijastelee Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan vaikutuksia eurooppalaisen liikenneinfrastruktuurin kehittämiseen. Muuttunut geopoliittinen tilanne vaikuttaa mm. maailmanlaajuisesti ruokaturvallisuuteen. 

Komissio ehdottaa, että neljää liikennekäytävää laajennettaisiin ja eräitä osia poistettaisiin TEN-T -kartoilta. Ehdotuksella olisi vaikutuksia niin EU:n sisällä – myös Suomeen – kuin EU:n naapurimaihin Ukrainaan ja Moldovaan. Samalla Venäjä ja Valko-Venäjä poistetaan TEN-T -kartoilta. Raja-alueilla kulkevien eurooppalaisen liikenneverkon ydinkäytävien ydinverkko-statusta muutettaisiin ja ne kuuluisivat jatkossa kattavaan verkkoon. Ydinverkot eivät Suomen osalta jatkuisi enää Venäjän rajalle asti. Ehdotus merkitsisi kyseisten reittien investointien tavoiteaikataulun siirtymistä vuodesta 2030 vuoteen 2050.

Ehdotuksessa käsitellään lisäksi raideleveyden yhtenäistämistä Euroopassa – silloin kun se on taloudellisesti perusteltua. Tämä koskettaisi myös Suomea. Ukrainan sota on osoittanut minkälaisia riskejä ja haavoittuvuutta liittyy siihen, että raideleveys eroaa eurooppalaisesta standardista.

Ehdotuksesta ryhdyttiin jo keskustelemaan vilkkaasti Suomessa (Yle, LVM, Keskuskauppakamari). Suomi vaatii poikkeusta eurooppalaista raideleveyttä koskevaan ehdotukseen.

Vuoden alussa alkaneet neuvottelut Euroopan parlamentin ja neuvoston kesken jatkuvat.