Komissio julkaisi eurooppalaisia siruja koskevan paketin

Euroopan komissio ehdotti 8.2. toimenpidekokonaisuutta koskien EU:n sirusäädöstä (European Chips Act). Komissio ehdottaa kattavaa toimenpiteiden kokonaisuutta, jolla varmistetaan EU:n toimitusvarmuus,  häiriönsietokyky ja teknologinen johtajuus puolijohdeteknologioiden ja sovellusten alalla. Ehdotus edistää digitaalista ja vihreää siirtymää sekä edistää Euroopan kilpailukykyä.

Eurooppa on viime aikoina kärsinyt puolijohdepulasta, mikä on aiheuttanut jopa tehtaiden sulkemisia. Tästä syystä voimakkaateen riippuvuuteen siru-arvoketjuista globaalilla tasolla haluttiin puuttua.

Eurooppalaisia siruja koskevalla säädökselle kehitetään Euroopan vahvuuksia kuten tutkimus- ja teknologia-organisaatioita, verkostoja ja valmistajia – unohtamatta kuitenkaan heikkouksiin puuttumista. Tavoitteena on luoda kukoistava puolijohdesektori, joka kattaa niin tutkimuksen kuin tuotannon ja vahvat toimitusketjut.

Aloitteella varmistetaan 43 miljardin euron julkiset ja yksityiset investoinnit – niin jäsenvaltioista kuin kansainvälisesti. Näiden avulla vastataan toimitusketjujen muutoksiin. Tavoitteena on varmistaa, että EU:lla on markkinoista 20 %:in osuus vuoteen 2030 mennessä.

Paketti koostuu seuraavista osista:

  • Siruja Euroopalle -aloitteen (Chips for Europe Initiative) avulla yhdistetään EU:n jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden sekä yksityisen sektorin rahoitusta “Chips Joint Undertakingin” luomiseksi. Se rakennetaan kehittämällä jo olemassaolevaa Key Digital Technologies Joint Undertakingiä. Nykyisiä TKI-toimia varhvistetaan 11 miljardilla eurolla.
  • Uusi kehys toimitusvarmuuden varmstamiseksi – investoidaan ja parannetaan tuotantovalmiuksia. 
  • Sirurahasto (Chips Fund) – helpottaa alan toimijoiden kuten alan start upien rahoituksen saantia. InvestEU:n alle tulee puolijohteiden pääomarahoitusinstrumentti, jolla tuetaan start upien lisäksi pk-yrityksiä ja kasvuyrityksiä niiden markkinoiden laajentamisen tukemiseksi.
  • Jäsenvaltioiden ja komission välinen koordinaatiomekanismi. Tällä tarkkaillaan saatavuutta, arvioidaan kysyntää ja ennakoidaan pulaa. Tämän avulla kartoitetaan heikkouksia ja pullonkauloja.

Komission ehdottama jäsenvaltioiden ja komission välinen koordinaatiomekanismi perustuu annettuun suositukseen.

Euroopan parlamentti ja neuvosto eli jäsenvaltiot keskustelevat komission ehdotuksesta eurooppalaiseksi siruja koskevaksi säädökseksi. Asiasta päätetään tavanomaisella lainsäädäntömenettelyllä. Mikäli säädös hyväksytään se tulee sellaisenaan voimaan kaikkialla EU:ssa.

Lähde:

Euroopan komissio 8.2.2022: Digisuvereniteetti: Komissio ehdottaa mikrosiruja koskevaa säädöstä puolijohdepulan torjumiseksi ja Euroopan teknologisen johtoaseman vahvistamiseksi

Digital sovereignty: Commission proposes Chips Act to confront semiconductor shortages and strengthen Europe’s technological leadership

European Chips Act: Communication, Regulation, Joint Understaking and Recommendation