Komissio julkaisi EU:n uuden teollisuusstrategian

Euroopan komissio on esitellyt uuden teollisuusstrategian, jossa keskiössä on siirtymä ilmastoneutraaliuteen ja digitaaliseen johtajuuteen. Sillä edistetään Euroopan maailmanlaajuista kilpailukykyä ja strategista riippumattomuutta.

Teollisuuspolitiikan aloitepaketissa esitetään toimia, joilla tuetaan Euroopan teollisuuden toimijoita suurista yrityksistä pk-yrityksiin, startupeihin, tutkimuskeskuksiin, työmarkkinaosapuoliin jne. Pakettiin kuuluu mm. pk-yrityksiä koskeva strategia, jossa käsitellään byrokratian vähentämistä, sisämarkkinoiden esteistä ja rahoituskysymyksiä.

Uuden teollisuusstrategian kolme keskeistä tavoitetta ovat EU:n teollisuuden maailmanlaajuinen kilpailukyky, ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä ja digitaaliseen tulevaisuuteen panostaminen.

Ehdotetut toimet sisältävät mm.:

 • teollis- ja tekijänoikeuksia koskeva toimintasuunnitelma (teknologian riippumattomuuta tekijänoikeusrikosten torjuminen jne.)
 • EU:n kilpailusääntöjen uudelleentarkastelu (mm. fuusiot, valtiontuet)
 • valkoinen kirja ulkomaisten tukien aiheuttamista vääristävistä vaikutuksista sisämarkkinoilla
 • energiaintensiivisten alojen nykyaikaistainen
 • älykkään liikkuvuuden ja energiatehokkuuden edistäminen
 • Euroopan lääkestrategia
 • kriittiset raaka-aineet
 • digitaalisten infrastruktuurien ja keskeisten mahdollistavien teknologioiden (KETs) kehittäminen
 • eri yhteenliittymät (puhdas vety, vähähiilinen teollisuus, teolliset pilvipalvelut, raaka-aineet)
 • vihreitä julkisia hankintoja koskeva uusi lainsäädäntö sekä
 • panostukset innovointiin, investoiteihin ja osaamiseen.

Lisäksi komissio analysoi eri teollisuusekosysteemien riskejä ja tarpeita, jota varten se luo osallistavan ja avoimen laaja-alaisen teollisuusfoorumin syyskuuhun 2020 mennessä.

Uuteen teollisuusstrategiaan on sisällytetty myös aiemmin erillään ollut pk-yritysstrategia. Tavoitteena on pk-yritysten tukeminen ilmastoneutraalissa ja digitaalisessa siirtymässä. On panostettava siis mm. osaamiseen (EEN-verkostoon ns. kestävyysneuvonantajia, digitaali-innovaatiokeskittymät, DIH:it). Euroopasta halutaan tehdä paras paikka perustaa yritys ja kasvaa. EU:n korkean tason pk-yritysedustajalla vahvistetaan pk-yritysten huomioista EU-lainsäädännössä.

Sisämarkkinasääntöjen täytäntöönpanoa ja valvontaa parannetaan uuden toimintasuunnitelman avulla. Sisämarkkinoilla on yhä esteitä – erilaista  kansallista lainsäädäntöä, EU-säädösten puutteellista toteutusta ja valvontaa – jotka estävät eurooppalaisten yritysten kykyä hyödyntää sisämarkkinoita. Esteiden poistaminen voisi luoda jopa yli 700 miljardin euron hyödyn 2020-luvun loppuun mennessä.

Lue lisää komission lehdistötiedotteesta: Euroopan yritykset valmiiksi tulevaisuutta varten: Maailmanlaajuisesti kilpailukykyisen, vihreän ja digitaalisen Euroopan uusi teollisuusstrategia

Polico: Europe’s reheated industrial strategy

Vanguard Initiative -verkoston kanta teollisuusstrategian luonnokseen: The Vanguard Initiative calls for a strong regional dimension in the new EU industrial strategy