Komissio julkaisi ensimmäisen raportin digitaalisen vuosikymmenen tilasta

Euroopan komissio julkaisi 27.9.2023 ensimmäisen digitaalisen vuosikymmenen tilaa koskevan raportin. Raportti luo kokonaiskuvan EU:n digitalisaation kehittämisestä. Raportissa myös kehotetaan EU:n jäsenvaltioita ottamaan yhteisiä askelia investointivajeiden korjaamiseksi, Euroopan digitalisaation nopeuttamiseksi, digitaalinen vuosikymmen 2030 -ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi. Komission ja jäsenvaltioiden on raportin mukaan sovittava yhteisestä strategisesta lähestymistavasta ja edistettävä investointeja vuoden 2030 digitalisaatiotavoitteiden saavuttamiseksi.

Esimerkiksi kattavien gigabittiyhteyksien sekä 5G-verkon saatavuus kaikkialla EU:ssa vaatii vähintään 200 miljardin euron lisäinvestoinnit. Jäsenvaltioiden tulisi myös harkita täydentävää rahoitusta alueilla, jotka eivät ole kaupallisesti houkuttelevia yksityisille investoinneille, kuten esimerkiksi maaseutu- ja syrjäiset alueet.

EU on viime vuoden aikana tehostanut toimia palauttaakseen teknologisen johtoasemansa ja helpottaakseen digitalisaatiokehitystä. EU muodostaa maailman suurimman yhtenäisen markkina-alueen, jonka kautta se on ajanut eteenpäin toimia, joilla voidaan puuttua strategisiin riippuvuuksiin mm. pilvipalvelujen, reunalaskennan ja kyberturvallisuuden saralla.

EU:n digitalisaation toteutus vaatii kuitenkin onnistuakseen lisätoimenpiteitä ja suuria investointeja niin julkiselta kuin yksityiseltäkin sektorilta, korostaen esimerkiksi useiden jäsenvaltioiden yhteishankkeiden merkitystä. Tällaisia hankkeita tukeakseen digitaalista vuosikymmentä koskevassa ohjelmassa otetaan käyttöön Euroopan digitaalisen infrastruktuurin konsortiot (EDIC), joilla voidaan nopeuttaa monikansallisten hankkeiden perustamista ja täytäntöönpanoa.

Digitalisaatiotavoitteissa saavutetun edistymisen seuraamiseksi komissio on sisällyttänyt raporttiin Euroopan digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksin (DESI), jonka avulla voidaan seurata Euroopan suoriutumista digitalisaation alalla. Suomi sijoittuu DESI:ssä ensimmäiseksi kaikista EU-maista. Lue lisää: Digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksi 2022 – Suomi on edelläkävijämaiden johdossa

Suomessa on erittäin digitaalisesti osaava väestö. Digitaalisen vuosikymmenen Suomen maaraportin mukaan noin 79% suomalaisista omaa vähintään välttävät digitaidot, joka lähes saavuttaa EU:n digitaalisen vuosikymmenen 80% tavoitteen ja ylittää EU-maiden 54% keskiarvon. Suomi on pärjännyt digitalisaatiotavoitteiden saavuttamisessa huomattavasti EU:n jäsenmaiden keskiarvoa paremmin. Suomessa julkisten palvelujen digitalisointi, 5G-verkkojen kattavuus ja kyberturvallisuuden edistäminen ovat olleet prioriteetteja, joiden saavuttaminen on asettanut Suomen yhdeksi digitalisoituneimmista EU-jäsenvaltioista.

Lue lisää: Komission lehdistötiedote