Komissio julkaisi energiatoimenpidepaketin – tavoitteena puhdasta energiaa kaikille eurooppalaisille

Komissio julkaisi energiatoimenpidepaketin – tavoitteena puhdasta energiaa kaikille eurooppalaisille

Euroopan komissio julkaisi 30.11. pitkään valmistellun toimenpidepaketin, jonka tavoitteena on säilyttää EU:n kilpailukyky maailman energiamarkkinoiden siirtyessä puhtaampiin energianlähteisiin. Komission tavoitteena on EU:n johtoasema tässä siirtymässä, ja siihen pyritään esimerkiksi kunnianhimoisilla päästövähennystavoitteilla. EU:n tavoitteena on 40 prosentin päästövähennys vuoteen 2030 mennessä, johon pyritään energiaintensiivisen teollisuuden päästövähennyksillä päästökauppajärjestelmää uudistamalla ja siirtymällä vähähiiliseen talouteen muilla avainaloilla.

Nyt julkaistussa paketissa on kolme päätavoitetta: energiatehokkuuden nostaminen etusijalle, EU:n nostaminen maailmanlaajuiseen johtoasemaan uusiutuvan energian alalla sekä kohtuullisten sopimusehtojen takaaminen kuluttajille. Energiasiirtymä on tulevaisuuden kasvuala, jonka potentiaalia EU:n tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopolitiikka kasvattaa. Vuonna 2015 uusiutuviin investoitiin maailmalla yli 300 miljardia euroa. Komissio arvioi, että 177 miljardin euron julkisilla ja yksityisillä investoinneilla vuodesta 2021 lähtien voitaisiin saavuttaa jopa prosentin BKT:n lisäkasvu vuosikymmenen aikana ja luoda 900 000 työpaikkaa.

Lue lehdistötiedote tästä.