Komissio järjestää kuulemisen EU:n talousohjausjärjestelmästä

Komissio järjestää kuulemisen EU:n talousohjausjärjestelmän uudelleentarkastelusta. Helmikuussa 2020 aloitettu prosessi on ollut koronakriisin takia tauolla, mutta nyt kriisin helpottuessa talousjärjestelmän uudistaminen nousee taas agendalle.

Kuulemisen tarkoituksena on kerätä sidosryhmiltä tietoa uuden taloudellisen kehyksen luomista varten. Kehyksen tarkoitus on:

  • Ylläpitää vakautta EU:n taloudessa
  • Edistää digitalisaation ja vihreän muutoksen kaksoissiirtymää
  • Varmistaa sosiaalinen tasa-arvo

Talousjärjestelmän uudelleentarkastelussa on tarkoituksena myös luoda järjestelmä, joka vastaa korona-ajan luomiin haasteisiin.

Käy kertomassa organisaatiosi terveisit komissiolle siitä, mitä EU:n talouden hoidossa tulisi ottaa huomioon! Palautetta kerätään sidosryhmiltä 31.12. asti.

EU:n talousohjausjärjestelmällä on ohjattu jäsenmaita saavuttamaan talous- ja finanssipoliittiset tavoitteet, koordinoimaan talouspolitiikkaa, puuttumaan makrotalouden epätasapainoihin ja varmistamaan, että julkinen talous on terve. Järjestelmää tulee päivittää, sillä siinä on edelleen haavoittuvuuksia ja talouden toimintaympäristö on muuttunut sitten viime tarkastuskierroksen.

Vastauslomake

Lisätietoa aiheesta komission sivuilla.