Komissio järjestää kesäkuussa konsultaatiotyöpajoja uudesta valmisteilla olevasta kaupunkiliikkuvuusaloitteesta

Euroopan komissio järjestää kesäkuun aikana viisi konsultaatiotyöpajaa, joissa on mahdollista päästä tutustumaan ja kommentoimaan valmisteilla olevaa kaupunkiliikkuvuusaloitetta. Kyseinen aloite toimii jatkumona Vihreän kehityksen ohjelmalle sekä Kestävän ja älykkään liikenteen strategialle, ja sillä edistetään vihreää ja digitaalista siirtymää kaupunkiliikenteessä. Euroopan unionin tavoitteena on vähentää liikenteen aiheuttamia saasteita sekä lisätä liikennejärjestelmien kestävyyttä ja joustavuutta. Komission uuden valmisteilla olevan aloitteen tarkoituksena on esittää käytännön toimia, joilla vastataan kaupunkiliikkuvuuden haasteisiin, kuten saasteisiin, ruuhkiin, saavutettavuuteen ja liikenneturvallisuuteen. Liikenteen ja liikkuvuuden pääosaston järjestämät työpajat on suunnattu oleellisille sidosryhmille sekä aloitteesta kiinnostuneelle yleisölle.  

Työpajojen aikataulu:  

(Ajat Suomen aikaa)  

14.6. Klo 15-17: Konsultaatiotyöpaja paikallisille ja alueellisille viranomaisille, kansalaisyhteiskunnalle ja yleisölle. Sisältää myös poliittisen session, joka on järjestetty Euroopan alueiden komitean kanssa ja jonne pääsee vain kutsulla.  

15.6. Klo 15-17: Konsultaatiotyöpaja jäsenmaiden kaupunkiliikkuvuuden asiantuntijaryhmien edustajille  

21.6. Klo 15.30-17.30: Konsultaatiotyöpaja kaupunkirahtiliikenteestä ja logistiikasta 

24.6. Klo 11-13: Konsultaatiotyöpaja kestävistä kaupunkiliikkuvuussuunnitelmista ja liikkuvuuden hallinnoinnista 

28.6. Klo 11-13: Konsultaatiotyöpaja kaupunkien kulkuneuvojen liikkumisen säätelystä  

Itse aloite on tarkoitus julkaista vuoden lopulla.  

Lisätietoa työpajoista ja ilmoittautuminen  

Aloitteen etenemissuunnitelma