Komissio ja Pohjoismaiden investointipankki: 480 miljoonaa euroa vihreisiin investointeihin

Euroopan komissio ja Pohjoismaiden investointipankki (NIB) ovat allekirjoittaneet InvestEU-takuusopimuksen, jonka ansiosta voidaan ohjata 480 miljoonaa euroa investointeihin, jotka suunnataan kestävään infrastruktuuriin, tutkimukseen, innovointiin ja digitalisaatioon Pohjoismaissa, Baltian maissa ja Puolassa. NIB:n rahoituksen avulla odotetaan saatavan julkisia ja yksityisiä investointeja liikkeelle yhteensä noin 2 miljardia euroa. Sopimuksen myötä Pohjoismaiden investointipankista tulee InvestEU-ohjelman toteutuskumppani.

Pohjoismaiden investointipankin tavoitteena on saada investointeja

  • puhtaaseen energiaan;
  • teollisuuden nykyaikaistamiseen ja hiilestä irtautumiseen;
  • kriittisten raaka-aineiden tarjontaan;
  • kestävään liikenteeseen;
  • ympäristönsuojeluun;
  • biotalouteen;
  • digitaalisiin yhteyksiin;
  • kestävään datainfrastruktuuriin.

Lisäksi NIB tukee hankkeita, jotka liittyvät kestävään siniseen talouteen, avaruusalaan, kriittiseen infrastruktuuriin, terveydenhuoltoon ja innovatiivisten teknologioiden kehittämiseen eri aloilla. Investoinnit tukevat EU:n tavoitteita vihreässä ja digitaalisessa siirtymässä. 

Tässä vaiheessa Pohjoismaiden investointipankki voi käyttää InvestEU:n mukaista EU:n takuuta tukeakseen hankkeita Suomen lisäksi Baltiassa, Puolassa, Tanskassa ja Ruotsissa. Ensimmäiset hankkeet on määrä hyväksyä vuoden 2023 aikana.

Taustaa

InvestEU on rahoitusohjelma, joka sisältää InvestEU-rahaston, -neuvontakeskuksen sekä -hankeportaalin. Ohjelman toteutuksessa on mukana komission ja Euroopan investointipankkiryhmän lisäksi myös muita kansallisia rahoituslaitoksia. Ohjelma tarjoaa toteutuskumppaneilleen EU:n talousarviotakuun, jolla parannetaan niiden riskinottovalmiuksia ja täten saadaan liikkeelle julkisia ja yksityisiä investointeja, jotka tukevat EU:n politiikan painopisteitä.

Pohjoismaiden investointipankki on Pohjoismaiden ja Baltian maiden kansainvälinen rahoituslaitos.

Lue lehdistötiedote kokonaisuudessaan täältä.