Komissio investoi vuonna 2020 11 miljardia euroa tutkimukseen ja innovaatioihin – tutustu nyt työohjelmiin

Euroopan komissio julkaisi EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelma Horisontti 2020:n viimeisen vuoden, 2020, työohjelman. Komissio tavoittelee nyt vaikuttavuutta ja siksi keskitytään harvempiin, mutta olennaisiin teemoihin. 11 miljardia euroa käytetään mm. seuraaviin teemoihin: ilmastonmuutos, puhdas energia, muovi, kyberturvallisuus ja digitalous. Tutustu päivitettyihin työohjelmiin nyt!

Vuodelle 2020 on varattu 206 miljoonaa euroa hankkeisiin, joilla muutetaan perinteisesti energiaintensiivisiä teollisuuden aloja kilpailukykyisemmiksi, vähähiilisemmäksi ja kohti kiertotaloutta. Uuden sukupolven akkuihin panostetaan 132 miljoonaa euroa. Muoviin liittyviin teemoihin investoidaan 135 miljoonaa euroa. Tekoälyyn panostetaan 396 ja kyberturvallisuuteen 116 miljoonaa euroa. Euroopan tutkimusneuvostoa rahoitetaan 2,2 miljardilla eurolla ja Marie Skłodowska-Curie Actionsia yhdellä miljardilla. Kansainväliseen tutkimus- ja innovaatioyhteistyöhön on 550 miljoonaa euroa. Työohjelmalla toteutetaan myös uudistettua Euroopan innovaationeuvosto -pilottia, jonka on määrä jatkua seuraavassa Euroopan horisontti -ohjelmassa.

Euroopan komissio:

Commission to invest €11 billion in new solutions for societal challenges and drive innovation-led sustainable growth

2.7. päivitetyt Horisontti 2020 työohjelmat