Komissio investoi Horisontti Euroopan missioihin 673 M€ lisää

Euroopan komissio hyväksyi muutosehdotuksen Horisontti Euroopan työohjelmaan vuosille 2021-2022. Sillä Horisontti Euroopan budjetti kyseiselle kaudelle nousee 14,7 miljardista eurosta 15,4 miljardiin euroon. Lisäystä budjettiin tulee siis yhteen 723 miljoonaa euroa, josta 673 miljoonaa euroa menee Horisontti Eurooppaan sisällytettyjen missioiden toteuttamiseen. Nyt ilmoitettiin 19 uutta ehdotuspyyntöä, joista osa avataan 22.12.2021 ja osa 11.1.2022. Missioilla pyritään ratkaisemaan suuria ilmastoon, ympäristöön ja terveyteen liittyviä haasteita vuoteen 2030 mennessä.

Missioiden osalta lisärahoitus jakautuu seuraavasti:

  • Climate-Neutral and Smart Cities Mission, 119 M€ 
  • Adaptation to Climate Change, 122 M€
  • Soil Deal for Europe Mission, 67 M€
  • Restore our Ocean and Waters’ 114 M€
  • Cancer, 126 M€

50 miljoonaa euroa Horisontti Eurooppa -rahoitusta lisätään myös mm. InvestEU:hun tukemaan vihreän siirtymän investointeja. Rahoitusta suunnataan uusiutuvaan vety-teknologiaan, lentoliikenteen kestäviin polttoaineisiin, pitkäkestoiseen energian talteenottoon ja hiilidioksidion talteenottoon.

Lue lisää täältä