Komissio esitteli vihreää, älykästä ja kohtuuhintaista liikkuvuutta koskevan suunnitelmansa

Euroopan komissio esitteli 9.12. kestävää ja älykästä liikkuvuutta koskevan strategiansa sekä 82 aloitteesta koostuvan toimintasuunnitelman. Ne ohjaavat komission työtä seuraavien neljän vuoden ajan. Strategialla mahdollisestetaan se, että EU:ssa saadaan toteutettua liikennejärjestelmän vihreä ja digitaalinen muutos, ja että selviydytään paremmin tulevista kriiseistä. Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa todetaan, että liikenteen osalta tavoitteena ovat 90 prosentin päästövähennykset vuoteen 2050 mennessä. Tähän päästään älykkään, kilpailukykyisen, turvallisen, esteettömän ja kohtuuhintaisen liikennejärjestelmän avulla.

Kaikista liikennemuodoista on tultava kestävämpiä: vihreitä vaihtoehtoja on tultava laajalti saataville ja siirtymän vauhdittamiseksi on otettava käyttöön oikeanlaisia kannustimia. Konkreettiset välitavoitteet auttavat Euroopan liikennejärjestelmää kehittymään älykkääksi ja kestäväksi.

Vuoteen 2030 mennessä:

 • Euroopan teillä on liikenteessä vähintään 30 miljoonaa päästötöntä autoa
 • Euroopassa on 100 ilmastoneutraalia kaupunkia
 • suurnopeusrautatieliikenne kaksinkertaistuu Euroopassa
 • alle 500 km:n matkojen aikataulutetun joukkoliikenteen olisi oltava hiilineutraalia
 • automatisoitu liikkuvuus otetaan laajasti käyttöön
 • päästöttömät merialukset ovat valmiita markkinoille

Vuoteen 2035 mennessä:

 • päästöttömät suuret ilma-alukset ovat valmiita markkinoille

Vuoteen 2050 mennessä:

 • lähes kaikki henkilöautot, pakettiautot, linja-autot ja uudet raskaat hyötyajoneuvot ovat päästöttömiä
 • rautateiden tavaraliikenne kaksinkertaistuu
 • täysin toimiva multimodaalinen Euroopan laajuinen liikenneverkko (TEN-T), joka mahdollistaa kestävän ja älykkään liikkuvuuden sekä nopeat yhteydet

10 keskeistä toiminta-alaa vision toteuttamiseksi

Tavoitteiden toteuttamiseksi strategiassa yksilöidään 10 keskeisellä toiminta-alalla yhteensä 82 aloitetta (”lippulaivahankkeet”), joista kukin sisältää konkreettisia toimenpiteitä.

Kestävyys

Kestävyyden toteutuminen liikenteessä tarkoittaa käytännössä seuraavaa:

 • Edistetään päästöttömien ajoneuvojen, alusten ja lentokoneiden, uusiutuvien ja vähähiilisten polttoaineiden sekä niihin liittyvän infrastruktuurin käyttöönottoa esimerkiksi asentamalla 3 miljoonaa julkista latauspistettä vuoteen 2030 mennessä.
 • Tehdään lentoasemista ja satamista päästöttömiä esimerkiksi uusilla aloitteilla, joilla edistetään kestävien polttoaineiden käyttämistä lento- ja meriliikenteessä.
 • Tehdään kaupunkien välisestä ja niiden sisäisestä liikenteestä terveellistä ja kestävää esimerkiksi kaksinkertaistamalla suurnopeusrautatieliikenne ja lisäämällä pyöräilyinfrastruktuuria seuraavien 10 vuoden aikana.
 • Lisätään tavaraliikenteen ympäristöystävällisyyttä esimerkiksi kaksinkertaistamalla rautateiden tavaraliikenne vuoteen 2050 mennessä.
 • Lisätään hiilen hinnoittelua ja tarjotaan käyttäjille parempia kannustimia esimerkiksi toteuttamalla kattavasti toimenpiteitä oikeudenmukaisen ja tehokkaan hinnoittelun varmistamiseksi kaikessa liikenteessä.

Älykkyys

Innovointi ja digitalisaatio vaikuttavat siihen, miten matkustajat ja rahti liikkuvat tulevaisuudessa, jos oikeanlaiset edellytykset toteutuvat. Strategiassa esitetään seuraavia toimia:

 • Tehdään verkotetusta ja automatisoidusta multimodaaliliikenteestä todellisuutta esimerkiksi antamalla matkustajille mahdollisuus ostaa lippuja multimodaalimatkoihin ja mahdollistamalla rahdin siirtyminen saumattomasti eri liikennemuotojen välillä.
 • Edistetään innovointia sekä datan ja tekoälyn käyttöä älykkäämmän liikkuvuuden tukemiseksi esimerkiksi antamalla täysi tuki miehittämättömien ilma-alusten käyttöönotolle ja toteuttamalla lisätoimia yhteisen eurooppalaisen liikkuvuuden data-avaruuden luomiseksi.

Häiriönsietokyky

Liikenne on ollut yksi covid-19-pandemian pahiten koettelemista aloista, ja monilla alan yrityksillä on valtavia toiminnallisia ja taloudellisia vaikeuksia. Tämän vuoksi komissio sitoutuu seuraaviin:

 • Vahvistetaan sisämarkkinoita esimerkiksi tehostamalla toimia ja investointeja Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) toteuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä, ja tuetaan alan elpymistä aiempaa paremmaksi lisäämällä sekä julkisia että yksityisiä investointeja ajoneuvokannan nykyaikaistamiseen kaikissa liikennemuodoissa.
 • Tehdään liikkuvuudesta oikeudenmukaista kaikille esimerkiksi tekemällä uusista liikkuvuusratkaisuista kohtuuhintaisia ja saavutettavia kaikilla alueilla ja kaikille matkustajille, myös liikuntarajoitteisille, ja tekemällä alasta työntekijöiden kannalta houkuttelevampi.
 • Parannetaan kaikkien liikennemuotojen liikenneturvallisuutta muun muassa saattamalla liikennekuolemien määrä lähelle nollaa vuoteen 2050 mennessä.

Euroopan komission lehdistötiedote (9.12.): Perustavanlaatuinen muutos liikkuvuudessa: Komissio esittelee vihreää, älykästä ja kohtuuhintaista liikkuvuutta koskevan suunnitelmansa

European Commission (9.12.2020): Sustainable and Smart Mobility Strategy – putting European transport on track for the future