Komissio esitteli EU:n digitaalisen paketin

Komissio on julkaissut ideansa ja toimensa koskien digitaalisen muutoksen edistämistä Euroopassa.  Digitaalisesta muutoksesta hyötyy koko Eurooppa. Uusi ehdotus kuvastaa Euroopan parhaita puolia, kuten oikeudenmukaisuutta, demokraattisuutta sekä luottamusta.

Strategialla on tarkoitus edistää digitaalisiin ratkaisuihin perustuvan eurooppalaisen yhteiskunnan kehittymistä. Tavoitteena on luoda uusia mahdollisuuksia esimerkiksi yrityksille ja vauhdittaa luotettavan teknologian kehittämistä, jotta voidaan tukea avointa ja demokraattista yhteiskuntaa sekä kestävää ja elinvoimaista taloutta. Digitaalinen muutos ja sen edistäminen voidaan nähdä keskeisenä kehityskohteena myös siksi, että digitalisaatio on merkittävä tekijä ilmastonmuutoksen torjumisessa ja Euroopan siirtymisessä vihreään talouteen. 

 

Komissiolla julkaisi kolme keskeistä digialaa koskevaa tavoitetta, joihin se keskittyy seuraavien viiden vuoden aikana. Nämä tavoitteet ovat:

  • ihmisten hyväksi toimiva teknologia
  • oikeudenmukainen ja kilpailukykyinen digitalous
  • avoin, demokraattinen ja kestävä yhteiskunta.

Toimet tavoitteiden saavuttamiseksi perustuvat EU:n pitkään teknologian, tutkimuksen ja innovoinnin historiaan sekä oikeuksien ja perusarvojen vahvaan suojeluun. Uusien toimien ansiosta on mahdollista ottaa käyttöön huipputason digitaalista teknologiaa sekä vahvistaa kyberturvallisuusvalmiuksia. EU:n tarkoituksena on säilyttää avoin, demokraattinen ja kestävä yhteiskunta, ja digitaalisilla välineillä voidaan tukea tätä tavoitetta. Lisäksi tavoitteena on olla kansainvälisesti kilpailukykyinen, arvoihin perustuva ja osallistava digitaalitalousyhteiskunta, sekä säilyttää avoimet ja sääntöihin perustuvat markkinat ja jatkaa tiivistä yhteistyötä kansainvälisten kumppaneidensa kanssa.

 

EU luotettavan datatalouden suunnannäyttäjänä

Komission 19.2.2020 esittämä datastrategia ja toimintaehdot, joilla varmistetaan tekoälyn ihmiskeskeinen kehittäminen, ovat ensimmäisiä toimia edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Euroopan datastrategian tarkoituksena on varmistaa, että EU:sta tulee edelläkävijä dataan perustavassa digitaalisessa yhteiskunnassa.

Komissio julkisti myös valkoisen kirjan, jossa esitetään puitteita luotettavalle tekoälylle, joka perustuu huippuosaamiseen ja luottamukseen. Tavoitteena on mobilisoida yhteistyössä yksityisen ja julkisen sektorin kanssa resursseja koko arvoketjussa sekä luoda oikeanlaisia kannustimia tekoälyyn perustuvien ratkaisujen käyttöönoton nopeuttamiseksi. Tästä voivat hyötyä myös pienet ja keskisuuret yritykset.

Tutustu aiheeseen lisää täältä