Komissio esitteli ensimmäisen strategisen ennakointiraporttinsa

Euroopan komissio on hyväksynyt ensimmäisen strategisen ennakointiraporttinsa. Sen tarkoituksena on kartoittaa uusia haasteita ja mahdollisuuksia Euroopan unionin strategisten valintojen ohjaamisen tehostamiseksi. Strategisesta ennakoinnista on hyötyä keskeisten poliittisten aloitteiden kehittämisessä. Se on komission tukena, kun se suunnittelee tulevaisuuden vaatimukset täyttäviä politiikkoja ja lainsäädäntöä, joka palvelee sekä Euroopan kansalaisten nykyisiä tarpeita että pidemmän aikavälin pyrkimyksiä. Vuoden 2020 raportissa esitetään perusteet ennakoinnin käytölle EU:n poliittisessa päätöksenteossa ja kattava EU:n selviytymiskyvyn käsite.

Kunnianhimoisen Euroopan elvytyssuunnitelman huomioon ottaen vuoden 2020 strategisessa ennakointiraportissa tarkastellaan EU:n selviytymiskykyä seuraavan neljän ulottuvuuden eli sosiaalisen ja taloudellisen, geopoliittisen, ympäristöasioiden ja digitaalisen ulottuvuuden osalta. Raportissa yksilöidään kunkin ulottuvuuden osalta koronaviruskriisin esiin tuomat valmiudet, haavoittuvuudet ja mahdollisuudet, joita on käsiteltävä keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.

Komissio on ennakoinut jo useiden vuosien ajan. Uutta on se, että ennakointi valtavirtaistetaan nyt kaikkiin politiikan aloihin. Ennakointia toteutetaan entistä järjestelmällisemmin, strategisia ennakointiraportteja julkaistaan vastedes vuosittain politiikanteon ja päätöksenteon tueksi ja ennakointia kehitetään niin EU:n kuin jäsenvaltioiden hallinnoissa. Lisäksi perustetaan ennakointiyhteisö EU:n ja kansainvälisten instituutioiden ja kumppanien kanssa. Selviytymiskykyä on tarkoitus seurata tulostauluin. Ne toimivat myös keskustelujen käynnistäjinä jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kanssa.

Vuoden 2020 strategista ennakointiraporttia hyödynnetään jo Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin vuotuiseen unionin tilaa koskevaan puheeseen, komission työohjelmiin sekä monivuotisen ohjelmasuunnittelun tukena. Yleisessä strategisessa ennakointisuunnitelmassa kartoitetaan EU:n poliittisia painopisteitä ja keskeisiä aloitteita komission työohjelmien osalta sekä keskeisiä laaja-alaisia kysymyksiä, kuten EU:n avoin strateginen riippumattomuus uutta maailmanjärjestystä varten, vihreiden työpaikkojen ja tarvittavien taitojen tuomat mahdollisuudet ja vihreän siirtymän ja digitaalisen muutoksen yhtymäkohdat eri politiikanalojen välillä.

Lue lisää komission tiedotteesta:

Komissio esittelee ensimmäisen strategisen ennakointiraporttinsa – edellytysten luominen Euroopan selviytymiskyvyn parantamiseksi (9.9.2020)