Komissio ehdottaa uutta tutkimus- ja innovointiohjelma “Euroopan horisonttia”

Komissio ehdotti 7.6. EU:n seuraavaan pitkän aikavälin (2021-2027) talousarvioon 100 miljardin euron tutkimus- ja innovointimäärärahoja. Kyseessä on tähänastisista kunnianhimoisin T&I-ohjelmaehdotus – Suomi on ehdotukseen tyytyväinen.

Ehdotettu määräraha jakautuu niin, että 97,6 miljardia euroa osoitetaan uudelle Euroopan horisontti -ohjelmalle (josta 3,5 miljardia euroa menisi InvestEU-ohjelmaan) ja 2,4 miljardia euroa Euratomille. Euroopan horisontin 94,1 miljardin euron määrärahajakautuisi uudistetun pilarirakenteen mukaisesti seuraavasti:

Pilari 1: Avoin tiede (25,8 mrd €)
Pilari 2: Globaalit haasteet ja elinkeinoelämän kilpailukyky (52,7 mrd €)
Pilari 3: Avoin innovaatio (13,5 mrd €)

Ehdotuksessa lisätään Euroopan tutkimusneuvoston rahoitusta (pilari 1). EU-kansalaiset  halutaan mukaan tutkimus- ja innovaatio-asioihin asettamalla EU:lle kunnianhimoiset tutkimusmissiot – eurooppalaisen lisäarvon päämäärät. Ne on tarkoitus määritellä kansalaisyhteiskunnan ja toimielinten kesken. Missio tulevat liittymään yhteisiin eurooppalaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin ja teollisuuden kilpailukykyyn. Lisäksi ehdotetaan Euroopan innovointineuvoston perustamista (pilari 3), jolla tuetaan läpimurtoinnovaatioita, markkinoita luovia innovaatioita ja yrityksiä, etenkin start-upeja.

Jäsenvaltioita, jotka ovat jääneet jälkeen T&I-toiminnassa tuetaan erityisesti. Euroopan horisontti -ehdotuksella lisätään tutkimuksen avoimuutta ja helpotetaan EU-rahoitteisten tulosten saamista markkinoille. EU:n kumppanuuksia teollisuuden, kansalaisyhteiskunnan ja rahoitusta tarjoavien säätiöiden kanssa uudistetaan ohjelmien ja rahoituksen osalta (PPP:t, JTI:t jne.)

Komissio toivoo, että ehdotuksesta päätettäisiin vielä vuoden 2019 aikana, jotta jatkuvuus kuluvan ja tulevan rahoituskauden välillä turvattaisiin. Euroopan parlamentin vaalit 26.5.2019 ja komission valinta syksyllä 2019 voivat kuitenkin johtaa siihen, että prosessi saattaa pitkittyä jopa vuoteen 2020 asti.

Lue aiheesta lisää:

Euroopan komission lehdistötiedote – linkit ehdotuksiin ja liitteisiin

Valtioneuvoston kanslian tiedote
EUTI:n sivuilta
ScienceBusinessin artikkelista