Komissio ehdottaa sääntöjen tiukentamista puhtaamman ilman ja veden turvaamiseksi

Euroopan komissio ehdottaa tiukempia sääntöjä puhtaamman ilman ja veden turvaamiseksi ilmanlaatudirektiivin tarkennuksella. Ehdotetuilla uusilla säännöillä pyritään vähentämään merkittävimmän epäpuhtauden eli pienhiukkasten aiheuttamia kuolemia yli 75 prosenttia kymmenessä vuodessa.

Komission tiedotteen mukaan ilmansaasteiden vuoksi Euroopassa kuolee ennenaikaisesti vuosittain lähes 300 000 ihmistä. Terveysvaikutusten lisäksi ilman epäpuhtaudet aiheuttavat ympäristön happamoitumista ja rehevöitymistä sekä vahinkoja metsille, ekosysteemeille ja viljelykasveille.

Ehdotettujen sääntömuutosten avulla saadaan komission mukaan 42–121 miljardin euron bruttohyödyt vuonna 2030. Vuosittaisten kustannusten arvioidaan olevan alle 6 miljardia euroa.

Ehdotukset tukevat Euroopan vihreän kehityksen ohjelman saasteettomuustavoitetta. Sen mukaan ympäristön tulisi olla vapaa haitallisista epäpuhtauksista vuoteen 2050 mennessä. Välitavoitteena on saavuttaa puhtaampi ilma vuoteen 2030 mennessä.

Tavoitteiden saavuttamiseksi ehdotetaan ilmanlaatunormien säännöllistä uudelleentarkastelua, jotta normeja arvioitaisiin uusimman tieteellisen näytön sekä yhteiskunnallisen ja teknologisen kehityksen perusteella. Esimerkiksi pienhiukkasten vuotuista raja-arvoa ehdotetaan leikattavaksi alle puoleen. Tarkistuksella varmistetaan myös, että ilmansaasteista terveysongelmia saaneet ihmiset ovat oikeutettuja korvauksiin, jos EU:n ilmanlaatusääntöjä on rikottu.

Ehdotuksissa vaatimukset täyttävät toimenpiteet jätetään kansallisten ja paikallisten viranomaisten päätettäviksi.

Myös yhdyskuntajätevesi pyritään jatkossa käsittelemään paremmin ja kustannustehokkaammin. Uudet säännöt ja toimet nostavat komission mukaan kustannuksia 3,8 prosenttia. Hyöty on yli 6,6 miljardia euroa vuodessa ja kustannus-hyötysuhde on komission mukaan positiivinen kaikissa jäsenmaissa.

Seuraavaksi Euroopan parlamentti ja neuvosto käsittelevät ilmanlaatudirektiivin tarkennusehdotukset. Kun ne on hyväksytty, tulevat ne voimaan asteittain välitavoitevuosia silmällä pitäen.

Lisätietoa aiheesta sekä komission lehdistötiedotteen voit lukea täältä.