Komissio ehdottaa puolustuksen toimintasuunnitelmassaan toimia yhteisen puolustuksen edistämiseksi

Komissio ehdottaa puolustuksen toimintasuunnitelmassaan toimia yhteisen puolustuksen edistämiseksi

Euroopan komissio on julkistanut ehdotuksensa Euroopan Unionin puolustusyhteistyön syventämiseksi. Komission ehdottamilla toimilla pyritään tukemaan jäsenvaltioiden tehokkaampaa varainkäyttöä yhteisiin puolustusvalmiuksiin, parantamaan Euroopan kansalaisten turvallisuutta ja edistämään kilpailukykyisen ja innovatiivisen teollisen perustan luomista.

Toimintasuunnitelma pohjautuu komission puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin syyskuiseen linjapuheeseen, jossa hän korosti sekä kotona että ulkomailla kansalaisiaan puolustavan ja suojelevan unionin tärkeyttä. Lisäksi se täydentää EU:n globaalistrategian turvallisuuden ja puolustuksen alan täytäntöönpanosuunnitelmaa ja sivuaa myös hybridiuhkien torjuntaa koskevaan yhteiseen kehykseen.

Toimintasuunnitelma sisältää seuraavat kolme pääkohtaa:

1. Puolustusmateriaalien ja -teknologian innovaatioita tukevan Euroopan puolustusrahaston perustaminen

2. Investointien edistäminen kaiken kokoisissa puolustusalan yrityksissä

3. Puolustusalan sisämarkkinoiden vahvistaminen.

Lue lisää tästä.