Komissio ehdottaa pakkausjätteen vähentämistä ja uudelleenkäytön tehostamista

Euroopan komissio on ehdottanut 30. marraskuuta uusia sääntöjä pakkaamisessa käytettävän jatkuvasti kasvavan jätteen määrän kuriin saamiseksi. Komission tiedotteen mukaan jokainen eurooppalainen tuottaa keskimäärin lähes 180 kiloa pakkausjätettä vuodessa. Jos tätä ei säännöstellä, pakkausjätteen määrä kasvaisi 19 prosenttia ja muovijätteen jopa 46 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Kuluttajille uudet säännöt tarkoittavat muun muassa uudelleenkäytettäviä pakkausvaihtoehtoja, loppua tarpeettomille pakkauksille, liiallisen pakkaamisen vähentymistä ja selkeämpiä merkintöjä.

Komissio selkiyttää myös tilannetta biopohjaisten, kompostoituvien ja biohajoavien muovien osalta vahvistamalla, millaisissa käyttötarkoituksissa tällaiset materiaalit aidosti hyödyttävät ympäristöä. Ehdotukset liittyvät keskeisesti Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan ja sitä koskevaan kiertotalouden toimintasuunnitelmaan.

Pakkauksia ja pakkausjätettä koskevan lainsäädännön ehdotetulla tarkistuksella on kolme päätavoitetta:

  1. Rajoitetaan tarpeetonta pakkaamista ja edistetään uudelleenkäytettäviä ja -täytettäviä pakkausratkaisuja.
  2. Lisätään korkealaatuista kierrätystä tekemällä kaikista pakkauksista EU:n markkinoilla kierrätettäviä taloudellisesti elinkelpoisella tavalla vuoteen 2030 mennessä.
  3. Vähennetään tarvetta käyttää luonnonvaroja ja luodaan toimivat uusioraaka-aineiden markkinat lisäämällä kierrätysmuovin käyttöä pakkauksissa pakollisin tavoittein.

Komission arvion mukaan toimilla on myönteinen vaikutus työllisyyteen – pelkästään uudelleenkäytön lisäämisen arvioidaan luovan 600 000 työpaikkaa uudelleenkäyttösektorilla vuoteen 2030 mennessä.

Seuraavaksi Euroopan parlamentti ja neuvosto käsittelevät ehdotuksen tavallista lainsäätämismenettelyä noudattaen.

Lue tiedote kokonaisuudessaan täältä.