Komissio ehdottaa eurooppalaista ilmastolakia

Komissio esitti 4.3.2020 ehdotuksen EU:n uudesta  eurooppalaisesta ilmastolaista. Ilmastolain mukaan EU:n tärkein tavoite on päästä ilmastoneutraaliksi vuoteen 2050 mennessä. Eurooppalainen ilmastolaki asettaa tavoitteita läpileikkaavasti kaikelle EU-politiikalle. Komissio käynnistää myös julkisen kuulemisen tulevasta eurooppalaisesta ilmastosopimuksesta, jonka kautta Euroopan kansalaisilla on mahdollisuus osallistua sopimuksen käytännön toiminnan suunnitteluun.

Uuden ilmastolain tarkoituksena on vähentää päästöjä ja lisätä kasvihuonekaasujen poistumia ilmakehästä, jotta kasvihuonekaasupäästöjen nettomäärä saadaan nollatasolle. Lisäksi ilmastolailla pyritään tehostamaan toimia ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, sillä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä huolimatta ilmastonmuutoksella on edelleen odotettavissa kielteisiä vaikutuksia Euroopassa.

Eurooppalaisen ilmastolainsäädännön tavoitteena on täydentää EU:n nykyistä poliittista kehystä määrittelemällä EU:n ilmastopolitiikan pitkän aikavälin suunta, antamalla investoijille ja yrityksille ennustettavuutta EU:n sitoumuksista sekä varmistamalla avoimuus ja vastuuvelvollisuus. EU:n jäsenvaltiot ovat yhdessä sitoutuneet toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi.

Komissio ehdottaa kaksivaiheista lähestymistapaa. Ensin komissio arvioi vuodelle 2030 asetetun EU:n kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteen nostamista. Tavoitteena on nostaa vuotta 2030 koskeva tavoite 40% vähintään 50% ja kohti 55% vuoden 1990 tasoon verrattuna. Sen jälkeen komissio tekee ehdotuksia sen varmistamiseksi, että tavoite on johdonmukainen vuodelle 2050 asetetun pitkän aikavälin tavoitteen kanssa.

 

 Lue aiheesta lisää täältä.