Komissio ehdottaa Erasmus-ohjelman rahoituksen kaksinkertaistamista

Komission 2.5.2018 esittämässä pitkän aikavälin talousarvioehdotuksessa kaudelle 2021–2027 Erasmus-ohjelman määrärahoja suunnitellaan kaksinkertaistettaviksi 14,7 miljardista eurosta 30 miljardiin euroon. Erasmus-ohjelma on vuodelta 1987, ja se on tukenut miljoonien eurooppalaisnuorten opiskelua ulkomailla.

Määrärahojen kaksinkertaistamisella pyritään edistämään EU:n nuoriso-, koulutus- ja kulttuuripolitiikan tärkeimpiä tavoitteita, joita ovat esimerkiksi yhtenäisen eurooppalaisen koulutusalueen luominen ja eurooppalaisen identiteetin vahvistaminen. 30 miljardin euron budjetista 25,9 miljardilla eurolla tuetaan yleissivistävää ja ammatillista koulutusta, mutta osansa saavat myös nuorisotoimet (3,1 miljardia) ja urheiluala (550 miljoonaa).

Komission ehdotuksella on viisi tavoitetta. Yhtenä päämääränä on kolminkertaistaa tuensaajien määrä nykyisestä jopa 12 miljoonaan. Lisäksi uusilla tukimuodoilla halutaan mahdollistaa sosiaaliselta taustaltaan erilaisten ryhmien osallistuminen hankkeisiin. Keskeistä on myös suhteiden vahvistaminen EU:n ulkopuoliseen maailmaan, katseen suuntaaminen tulevaisuuden aloille, kuten tekoälyyn ja muotoiluun, sekä eurooppalaisen identiteetin vahvistaminen.

Pitkän aikavälin talousarvioehdotuksesta yritetään päästä yhteisymmärrykseen nopeasti, jotta jatkumo tämänhetkisestä kaudesta olisi sujuva ja jotta rahoitus alkaa tuottaa tulosta. Päätöksenteon viivästyessä Erasmus-ohjelman toteutus vuoden 2021 osalta epäonnistuisi, ja hankkeiden aloitus myöhästyisi. Päätöksenteon ripeys olisi näin ollen kaikille osapuolille hyödyllistä.

Lue lisää:

Euroopan komission lehdistötiedote 30.5.: ”EU:n talousarvio: Komissio ehdottaa Erasmus-ohjelman rahoituksen kaksinkertaistamista”