Komissio edistää puhtaampaa ja yhtenäisempää liikennettä

Komissio edistää puhtaampaa ja yhtenäisempää liikennettä

Komissio on ryhtynyt toimiin puhtaan, kilpailukykyisen ja yhtenäisen liikenteen puolesta julkaisemalla Europe on the Move -aloitteet. Aloitteet tähtäävät mm. liikenteen turvallisuuteen, hiilidioksidipäästöjen, ilmansaasteiden ja ruuhkien  vähentämiseen, älykkäiden tiemaksujen kehittämiseen, liiallisen byrokratian vähentämiseen ja kunnollisten työolojen ja lepoaikojen takaamiseen työntekijöille.

Liikenteellä on suuri vaikutus eurooppalaisten päivittäiseen elämään ja se työllistää yli 11 miljoonaa ihmistä. Komissio lanseerasi pitkän ajan tavoitteet, jotta liikenteen haasteet pystytään kääntämään mahdollisuuksiksi ja jotta voidaan kehittää älykästä, sosiaalisesti reilua ja kilpailukykyistä liikennettä. Aloitteet ovat tärkeitä myös ympäristön kannalta, sillä lähes viidesosa EU:n kasvihuonepäästöistä on peräisin liikenteestä. Komissio edistää myös kansalaisten helppoa ja saumatonta liikkuvuutta kaikkialla Euroopassa. Euroopan unioni tukee muutosta lainsäädännöllä ja tukevilla lisätoimilla.

Euroopan komissio on julkaissut kahdeksan aloitetta, joilla pyritään perustavanlaatuisesti modernisoimaan eurooppalainen liikenne ja kuljetukset. Kahdeksaa ensimmäistä aloitetta tullaan täydentämään seuraavan 12 kuukauden aikana uusilla ehdotuksilla. Tarkoituksena on auttaa liikenne- ja kuljetussektoria pysymään kilpailukykyisinä siirryttäessä kohti puhdasta energiaa ja digitalisaatiota. 
Europe on the Move