Komissio edistää parempia WiFi-yhteyksiä sekä 5G:tä

Komissio edistää parempia WiFi-yhteyksiä sekä 5G:tä

Euroopan komissio esitti viime syksynä laajoja uudistuksia EU:n televiestintäsääntöihin. Komission kolme tärkeää stategista tavoitetta vuodelle 2025 ovat kaikkien keskeisten sosioekonomisten toimijoiden mahdollisuus käyttää erittäin suuren kapasiteetin yhteyksiä, kotitalouksien mahdollisuus käyttää vähintään 100Mbit/s siirtonopeuden yhteyksiä sekä kaikkien kaupunkialueiden ja keskeisten teiden ja rautateiden keskeytymätön 5G-palvelu.

Nämä tavoitteet voidaan saavuttaa vain massiivisilla investoinneilla, ja siksi komissio ehdotti uutta eurooppalaista sähköisen viestinnän säännöstöä, jonka toimia ovat: kilpailun lisääminen ja investointeihin liittyvän ennustettavuuden parantaminen, radiotaajuuksien tehokkaampi käyttö, vahvempi kuluttajasuoja sekä turvallisempi verkkoympäristö käyttäjille ja tasapuolisemmat säännöt kaikille toimijoille. Uuden säännöstön mahdollistamat investoinnit voisivat kasvattaa EU:n BKT:ta 910 miljardilla eurolla ja luoda 1,3 miljoonaa uutta työpaikkaa vuoteen 2025 mennessä.

Säännöstön lisäksi komissio esitteli 5G-verkkojen käyttöönottosuunnitelman. 5G-verkot on tarkoitus saada käyttöön koko EU:n alueella vuodesta 2018 alkaen, ja yhtenä välitavoitteena strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi onkin se, että 5G-palvelun olisi oltava kaupallisesti saatavilla ainakin yhdessä suuressa kaupungissa jokaisessa EU:n jäsenvaltiossa vuoteen 2020 mennessä. Komissio ja televiestintäalan investoijat suunnittelevat myös riskipääoman tarjoamista startup-yrityksille, jotka kehittävät 5G-ratkaisuja innovatiivisia sovelluksia ja palveluja varten eri teollisuudenaloilla.

5G-verkon edistämisen lisäksi komissio panostaa voimakkaasti kaikkien kansalaisten saatavilla oleviin WiFi-yhteyksiin. WiFi4EU-aloitteen tavoitteena on edistää paikallisviranomaisten tarjoamaa ilmaista nettiyhteyttä kaikille kansalaisille julkisissa rakennuksissa, puistoissa, toreilla ja niiden ympäristöissä. Aloitteen tavoite on saada mukaan ainakin 6000-8000 paikallisyhteisöä, joilla on julkisen palvelun tehtävä. Järjestelmän alkuvaiheen budjetti vuosille 2017-2019 on 120 miljoonaa euroa. Ensimmäisten Wi-Fi-projektien rahoitushaku alkaa heti, kunhan parlamentti ja ministerineuvosto ovat hyväksyneet rahoituksen. Hakemukset tehdään verkossa ja rahoitus hoidetaan voucherien kautta; tuella rahoitetaan laitteet ja asennuskustannukset, kun taas paikalliset organisaatiot maksavat internetyhteyden ja laitteiden ylläpidon. Rahoitusta hakevissa projekteissa olisi ehdotettava WiFi-yhteyttä alueille, joilla ei vielä ole vastaavia yhteyksiä julkisesti tai yksityisesti järjestettynä.

Lehdistötiedote 9/2016
Kohti 5G-verkkoa
WiFi4EU-aloite