Komissio edistää laajakaistakattavuutta Euroopan maaseutualueilla

Euroopan komissio on luonut viiden kohdan ohjelman tehokkaamman laajakaistan luomiseksi maaseutualueille.

Komissio on ensimmäisenä toimenaan perustanut yhdessä jäsenmaiden kanssa useita ”Broadband Competences Office” -toimistoja, joiden tavoitteena on avustaa paikallishallintoja laajakaistan kehittämisessä paremman internetin mahdollistamiseksi kansalaisille ja yrityksille. Toinen ohjelman toimi on ”laajakaista -missioiden” toteuttaminen jäsenmaissa ja alueilla joissa on alhaiset laajakaistaverkkokattavuudet. Kolmantena tavoitteena on yhteisen metodologian luominen laajakaistainvestointien suunnitteluun, raportointiin ja valvomiseen. Neljäs toimi on maaseudun laajakaistatoimivuuden asettaminen etusijalle rakenne- ja investointirahastojen uudelleensuunnittelussa. Listan viimeinen toimi on päivittää komission ohjeistusta laajakaistainvestoinnoista paikallishallintojen projektien tukemiseksi.

Lue lisää