Komissio avasi kuulemisia koskien tulevan Euroopan horisontti -rahoitusohjelman kumppanuuksia

Komissio avasi julkisia kuulemisia tulevan Euroopan horisontti 2021–2027 rahoitusohjelman tutkimus- ja innovaatiokumppanuuksiin liittyen. Kuulemisilla kerätään kokonaiskuvaa siitä, miten EU kykenee parhaiten tukemaan tutkimus- ja innovaatiokumppanuuksia teollisuuden, jäsenvaltioiden ja muiden osakkeenomistajien kanssa. Kuulemiset ovat tärkeä osa tarpeiden kartoittamisessa.

Tulevat kumppanuudet käsittelevät seuraavia teemoja:

EU-Africa research partnership on health security to tackle infectious diseases. This initiative aims to increase health security in sub-Saharan Africa and Europe, building on the current partnership between the EU, its Member States and sub-Saharan countries. Read more and participate here.

Innovative Health Initiative. This initiative aims to provide a collaborative platform for pre-competitive research and innovation where small and big companies can join forces with researchers, patients, healthcare professionals and regulators. Read more and participate here.

Key Digital Technologies. The initiative aims to strengthen electronics value chains to ensure EU technological sovereignty in global competition. Read more and participate here.

Smart Networks and Services. This initiative aims to strengthen Europe’s scientific and industrial leadership. Read more and participate here.

European Metrology. This initiative aims to create European metrology research networks by providing infrastructures for emerging traceable measurement technologies. Read more and participate here.

Transforming Europe’s rail system. This initiative will help transform the European rail system, promoting automation and digitalisation for a more flexible and reliable system while reducing costs. Read more and participate here.

Integrated Air Traffic Management. The partnership will coordinate all air traffic management (ATM) research, development and validation activities in the EU. Read more and participate here.

Clean Aviation. The “Partnership on Clean Aviation”, envisaged under Horizon Europe, aims to accelerate the development and demonstration of integrated aircraft technologies towards deep de-carbonisation while ensuring safety and security. Read more and participate here.

Circular bio-based Europe. This initiative aims to support sustainability-driven innovation in creating new local value from waste and biomass. Read more and participate here.

Clean Hydrogen. This initiative aims to help create a clean hydrogen sector in Europe that is strong, innovative and competitive and fully capable of supporting and enabling the energy transition outlined in the Commission’s Communication ‘A Clean Planet for All’. Read more and participate here.

Safe and Automated Road Transport. This initiative provides a long-term framework for planning research and pre-deployment programmes for driverless vehicles across the EU and nationally. Read more and participate here.

Innovative SMEs. This initiative aims to help innovative SMEs grow and become integrated in global value chains and new markets, thus contributing to Europe’s competitiveness and economic growth. Read more and participate here.

 

Tulevassa Euroopan horisontti -rahoitusohjelmassa lähestytään kumppanuuksien rakentamista entistä kunnianhimoisemmin. Komissio rohkaisee jokaista toimijaa, jolla on kiinnostusta tulevaisuuden tutkimukseen ja innovaatioihin, vastaamaan kuulemisiin. Kuulemiset ovat auki marraskuun kuudenteen päivään asti.

Lue lisää täältä.