Komissio avasi kuulemisen Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista

Komissio avasi kuulemisen Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista

Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker ilmoitti viime syksynä Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin perustamisesta oikeudenmukaisuuden lisäämiseksi ja yleiseurooppalaisten työmarkkinoiden aikaansaamiseksi. Pilarille nähtiin tarvetta erityisesti siksi, että Euroopassa kärsitään edelleen finanssi- ja velkakriisin seurauksista kuten sosiaalisesti syrjäytymisestä ja korkeasta työttömyydestä. Pilarissa määritellään joukko keskeisiä periaatteita, joilla tuetaan työmarkkinoiden ja sosiaaliturvajärjestelmien oikeudenmukaisuutta euroalueella. Pyrkimyksenä ovat kestävämmät talouden rakenteet euroalueella.

Puoli vuotta perustamisilmoituksen jälkeen, 8. maaliskuuta 2016, Euroopan komissio esitteli ensimmäisen alustavan hahmotelman Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista ja käynnisti mittavan julkisen kuulemisen palautteen saamiseksi.Kuulemisessa arvioidaan EU:n nykyistä sosiaalialan säännöstöä, tarkastellaan työmalleihin ja yhteiskuntiin liittyviä uusia suuntauksia sekä kootaan näkemyksiä ja saadaan palautetta pilarin alustavassa luonnoksessa määritellyistä periaatteista. Kuulemisen tulokset otetaan huomioon pilarin lopullisessa muotoilussa.

Kuulemisessa palautetta ja näkemyksiä odotetaan muilta EU:n toimielimiltä, kansallisilta viranomaisilta ja parlamenteilta, työmarkkinaosapuolilta, sidosryhmiltä, kansalaisyhteiskunnalta, yliopistomaailman asiantuntijoilta ja kansalaisilta. Verkkokuuleminen on suunnattu lähinnä euroalueelle, mutta palaute on tervetullutta myös muista EU-maista. Kuuleminen on auki vuoden 2016 loppuun saakka.

Lue lisää täältä.