Komissaariehdokkaiden kuulemiset on nyt pidetty

Brysselissä jännitettiin syys-lokakuussa komissaariehdokkaiden kuulemisia Euroopan parlamentissa – draamaltakaan ei vältytty. Euroopan parlamentti hylkäsi Romanian komissaariehdokkaan Rovana Plumbin sekä Unkarin komissaariehdokkaan László Trócsányin. Parlamentti hylkäsi myös Ranskan komissaariehdokkaan Sylvie Goulardin toisen kuulemisen jälkeen. Lue tarkemmin kuulemisten sujumisesta täällä.

Innovaatio- ja nuorisosalkun komissaariehdokas Mariya Gabriel korosti kuulemisessaan synergioiden rakentamisen tärkeyttä eri ohjelmien välillä. Gabriel myös myötäilee Euroopan parlamentin näkemystä siitä, että Euroopan horisontin ja Erasmuksen budjettiin tulisi allokoida enemmän resursseja. Gabriel korostaa EU:n tutkimus- ja innovaatiopolitiikan kuuluvan jokaiselle jäsenvaltiolle ja toisi ne lähemmäs alueita. Mariya Gabrielin kuulemiseen voit tutustua täällä.

Koheesio- ja reformisalkun komissaariehdokas Elisa Ferreira korostaa koheesiopolitiikan tärkeyttä ja esittää, että se tulisi nostaa EU-politiikan ykkössijalle. Ferreiran mukaan rakenteellisten reformien ja koheesiopolitiikan tulee vahvistaa toisiaan. Ferreira korosti kuulemisessa myös, että koheesiopolitiikan ja siihen käytettävien resurssien tulee myötäillä EU:n ympäristöllisiä ja digitaalisia tavoitteita. Elisa Ferreiran kuulemisen sisällöstä voit puolestaan lukea täältä.

Suomen komissaariehdokkaan Jutta Urpilaisen kuulemisessa korostui EU:n johtoasema köyhyyden vähentämisessä. Urpilainen, joka on saamassa kansainvälisten kumppanuuksien salkun, korostaa sukupuolten välistä tasa-arvoa ja sen edistämistä. Urpilainen esittää, että kestävän kehityksen tavoitteita tulee yhtenäistää ja tuoda lähemmäs toisiaan, jotta esimerkiksi resurssien käyttö on tehokkaampaa. Jutta Urpilaisen kuulemisesta voit lukea täältä.