Kohesio-portaalissa yli 1,5 miljoonaa EU:n rahoittamaa hanketta

Komissio julkaisi 8. koheesiofoorumissa julkisen Kohesio-verkkoportaalin. Siihen on kerätty tietoa yli 1,5 miljoonasta hankkeesta, joita toteutetaan kaikissa 27 jäsenmaassa ja jotka ovat saaneet rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), koheesiorahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) vuoden 2014 jälkeen. Kohesio-portaali tuo hallintoviranomaisten hallussa olevat tiedot kaikkien ulottuville. Portaali kannustaa tunnistamaan ja vaihtamaan parhaita käytäntöjä alueiden ja jäsenmaiden välillä.

Kohesio-portaali tarjoaa:

  • vakiomuotoiset tiedot 1,5 miljoonasta hankkeesta rahoituskaudella 2014–2020, mukaan lukien linkit asianomaisiin ohjelmiin ja rahastoihin
  • vakiomuotoiset tiedot 500 000:sta hankkeiden edunsaajasta ja hankkeiden täytäntöönpanotilanteesta
  • tietoa yli 300 toimenpideohjelmasta kaikista 27 jäsenmaasta
  • interaktiivisen kartan, josta tiedot voidaan hakea maantieteellisesti
  • kaikki tiedot kaikilla EU:n kielillä

Komissio jatkaa hallintoviranomaisten kanssa Kohesio-portaalin kehittämistä, jotta siihen voidaan sisällyttää uuden ohjelmakauden 2021–2027 hankkeita. Portaali tulee olemaan saatavilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä lähikuukausien aikana.

Lähde: Euroopan komission lehdistötiedote 17.3.2022.