Koheesiopolitiikan tulevaisuutta koskeva korkean tason ryhmän raportti on julkaistu

Euroopan komission vuonna 2023 perustama koheesiopolitiikan tulevaisuutta käsittelevä korkean tason asiantuntijoiden ryhmä julkaisi 20. helmikuuta 2024 loppuraporttinsa. Raportissa arvioidaan koheesiopolitiikan toimintaa ja esitetään suosituksia politiikan tulevaisuudesta EU:n seuraavaa rahoituskautta silmällä pitäen.  

Ryhmä kokoontui Brysselissä vuoden 2023 aikana yhteensä kymmenen kertaa, kooten yhteen tiedemaailman edustajia, kansallisia, alueellisia ja paikallisia poliitikkoja sekä kansalaisyhteiskunnan edustajia. Mukana on ollut myös mm. Alueiden komitean jäsen Sari Rautio (kok.) Hämeenlinnasta. Raporttia on täydennetty mm. komission kannanotoilla ja eri sidosryhmien esityksillä. Ryhmän kokousten videotallenteet ovat saatavilla verkossa sidosryhmien ja muiden kiinnostuneiden katsottaviksi.

Raportti keskittyy kolmen avainkysymyksen pohtimiseen:

  • Miksi koheesiopolitiikka on ratkaisevan tärkeää Euroopan tulevaisuuden kannalta?
  • Mitä koheesiopolitiikka tekee ja mitä sen tulisi tehdä?
  • Miten koheesiopolitiikka voi paremmin täyttää taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden tavoitteen vihreän ja digitaalisen siirtymän ja väestörakenteen muutoksen yhteydessä?

Raportissaan asiantuntijaryhmä suosittelee koheesiopolitiikan räätälöivän paikkalähtöisempiä ja tulevaisuuteen suuntautuvia investointeja, jotka keskittyvät eri alueiden vahvuuksiin, haasteisiin ja tarpeisiin samalla hyödyntäen paikallisia valmiuksia ja mahdollisuuksia. Koheesiopolitiikan tulisi jatkossa edistää myös mm. inhimillisen pääoman kehittämistä, sosiaalista integraatiota, tehokkaampia kehitysstrategioita kokoamalla yhteen julkishallinnon ja kansalaisyhteiskunnan toimijoita, sekä kestävää kehitystä. Lisäksi hallinnollisia menettelyjä tulisi virtaviivaistaa ja kehittää parempia kansallisia sekä alueellisia instituutioita valmiuksien kehittämisen ja innovoinnin tehostamiseksi. Ryhmä myös suosittelee, että jatkossa koheesiopolitiikka olisi tulosperusteisempaa ja että se sisällytettäisi entistä paremmin talouden ohjausjärjestelmiin.

EU:n seuraavan rahoitusohjelmakauden ja koheesiopolitiikan valmistelua käynnistetään parhaillaan. Euroopan komission 9. koheesioraportti ilmestyy lähiviikkoina ja 11.-12.4. komissio järjestää Brysselissä teemaa käsittelevän 9. koheesiofoorumin, jota voi seurata myös etänä.

Lisätietoa koheesiopolitiikasta, -hankkeista sekä -rahoituksesta edellisellä ja kuluvalla ohjelmakaudella löytyy komission Kohesio-tietokannasta.