Koheesiopolitiikan tulevaisuus puhuttaa

Koheesiopolitiikan tulevaisuus puhuttaa

Council of European Regions and Municipalities (CEMR) järjesti 28.3. Brysselissä seminaarin koheesiopolitiikan tulevaisuudesta teemalla “Paving the way for a more territorial cohesion policy after 2020”. Tilaisuudessa oli puhumassa muun muassa Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen, jonka mukaan koheesiopolitiikkaa ei voi ulkoistaa Euroopan komissiolle, vaan sen tulevaisuus on kaikkien, myös paikallisen hallinnon käsissä. Hän totesi koheesiopolitiikan olevan myös tärkeä työkalu rakenteellisten uudistusten toteuttamisessa ja että siinä myös rahoitusinstrumenteilla on oma roolinsa. Katainen painotti, että seuraavaa rahoituskautta valmisteltaessa joudutaan tekemään vielä kompromisseja. Tilaisuuden järjestäneen CEMR:in varajohtaja Petr Kulhánekin mukaan kunnat ja kaupungit eivät saa jäädä valtioiden tekemien päätösten vangiksi; koheesiopolitiikan pitäisi olla keino saavuttaa alueellista kehitystä. 

Komissaari Kataisen mukaan on tärkeää varautua siihen, että Iso-Britannian ero EU:sta luultavasti vaikuttaa budjettiin ja sen myötä koheesiopolitiikan rahoituskin voi pienentyä. CEMR:in koheesiopolitiikan edustaja Carola Gunnarsson huomautti, että koheesiopolitiikasta ei saisi tulla merkitsevä muuttuja EU:n budjetissa, vaan sillä on perusteltu paikka EU:ssa; se on säilytettävä, jotta paikallisella tasolla voidaan tehdä työtä alueellisen koheesiopoliitiikan ja eriarvoisuuden vähentämisen eteen.

Juttu aiheesta CEMR:in sivuilla